29-04-2013

Rekordresultat for danske EET Group

Group CEO John Thomas er meget tilfreds med årets resultat

Group CEO John Thomas er meget tilfreds med årets resultat

EET Group har netop aflagt regnskab for 2012 – det bedste regnskab i virksomhedens 26-årige historie. Med en nettoomsætning på over DKK 1.4 mia. og et primært resultat / EBITA på DKK 108 mio. har EET Group for 11. år i træk præsteret vækst i både omsætning og indtjening.
EET Group er Europas største distributør indenfor videoovervågning, reservedele og tilbehør til computere, printere, tablets og mobiltelefoner. Virksomheden, der har hovedsæde i Birkerød og logistik-center i Ballerup, opererer via 27 salgskontorer i 21 lande, beskæftiger 384 medarbejdere og betjener mere end 40.000 kunder. Kerneforretningen er koncentreret om de tre produktdivisioner:
Overvågning og sikkerhedsløsninger, Reservedele og tilbehør til computere, printere, tablets og mobiltelefoner, samt Home Entertainment og Lifestyle Electronics.

Group CEO John Thomas udtrykker tilfredshed med årets resultat:
- EET har nu for 11. år i træk bevæget sig op ad en stigende vækstkurve - på trods af hårde betingelser i et prispresset og konkurrencepræget marked. Med fastholdelse af en veleksekveret og vedholdende akkvisitionsstrategi har vi skabt den nødvendige vækst og opnået en størrelse og en førerposition i branchen, som gør os til en attraktiv samarbejdspartner for både producenter, leverandører og kunder.

Virksomhedens vækst i 2012 kommer nogenlunde ligeligt fordelt fra hhv. organisk vækst og akkvisitioner.

Indenfor produktområdet Overvågning og sikkerhedsløsninger er EET i 2012 vokset markant. Under navnet Ernitec, der blev tilkøbt med akkvisitionen af selskabet Ernitec A/S i 2011, har EET i løbet af 2012 lanceret et betydeligt antal nye og, for koncernen, strategisk vigtige produkter indenfor overvågning og sikkerhed.

Den vigtige lokale tilstedeværelse
- En af EET´s helt store styrker er, at virksomheden, på trods af sin størrelse og globale tilgang til at drive forretning, i høj grad forstår at være til stede og agere lokalt. "We are global – but we act local, siger Group COO Claus Ring og understreger, at dette i høj grad også er en medvirkende succesfaktor:

- Vores ansatte er lokale og vi lægger vægt på at tilpasse os lokale forhold. Dels nedbryder det barrierer, men det skaber også stor tryghed for kunderne – og sidst, men ikke mindst, så styrker det vores evne til at have fingeren på pulsen og spotte nye forretningsmuligheder, når og hvor de opstår.

EET koncernens distributions- og logistikcenter er i 2012 flyttet til en centralt beliggende lokation i Ballerup, hvorfra dag-til-dag leveringer sker til hele Europa. Specialiserede logistikmedarbejdere samt avancerede kvalitetssikrings- og videoovervågningssystemer sikrer høj kvalitet i alle EET´s leverancer. EET koncernens salgskontorer tilbyder elektronisk samhandel på en række forskellige måder. Kunderne kan handle på EET´s webshop 24 timer i døgnet, og det er der muligt at se "real-time" priser og lagerbeholdninger. Elektronisk samhandel tilbydes via bl.a. EDI, XML o.a. for blandt andet prisopdatering, tilbud, ordrebekræftel-se, faktura- og leveringsinformationer.

Leverandører
Ændre marked
Tilbage til toppen