06-12-2011

Howeni udvider sin platform

Howeni har stiftet selskabet Howeni Eurosafe International A/S, der helt eller delvist ejer nuværende og kommende internationale datterselskaber.
To selskaber skaber fundamentet for den videre udvikling, nemlig Howeni Eurosafe Denmark A/S (det oprindelige Howeni A/S som blev stiftet i 1963, og som fortsat vil fokusere på at markedsføre og servicere samtlige produktområder, men også en del nye), og Howeni Eurosafe Sweden AB, der er etableret i forbindelse med fusionen i Sverige med Eurosafe Sweden AB den 1.oktober 2011. Eurosafe Sweden har eksisteret siden 1988. Howeni Eurosafe Sweden AB udvikler og producerer køretøjer med ballistisk beskyttelse samt sikrings- og indretningssystemer til køretø-jer indenfor primært værditransport men også persontransport.

- Som et led i strategien er selskaberne i de enkelte lande partnerbaseret. Dette både for at skabe motivation til den forestående udvikling, men også ud fra en generel holdning til, at det er den optimale ejer struktur i et marked, der er præget af personlige relationer, tillid og tryghed. Kundeprofil Howeni Eurosafe leverer primært direkte til slutbrugere. Vi har allerede over 15.000 kunder, og estimerer, at vi har levereret omkring 100.000 produkter – der på nær enkelte forbrugsvarer fortsat er i drift. Udover dette samarbejder vi med branchen som helhed – primært for at understøtte markedet med komplette løsninger, siger adm. direktør Steen Brahe Bonke.

Leverandører
Ændre marked
Tilbage til toppen