10-11-2013

Vil udvise EU-borgere

I en sag om tiggeri gør Rigsadvokaten et nyt forsøg på at få nemmere adgang til at udvise EU-borgere. Det er kun to år siden, at Højesteret sagde nej til at udvise borgere fra andre EU-lande for bagatelagtige lovovertrædelser.
Alligevel mener anklagemyndigheden, at tiden er inde til at gøre et nyt forsøg på at få skærpet retspraksis. En ung rumæner, der har tigget tre gange, bør udvises, hævder Rigsadvokaten i en sag fra København. Hvis sagen ender i Højesteret, må juristerne igen vende og dreje ordene i EU's såkaldte opholdsdirektiv.

Kun hvis mennesker fra andre EU-lande udgør en "reel, umiddelbar og tilstrækkelig alvorlig trussel" mod grundlæggende samfundsinteresser, kan de blive udvist, fremgår det.

I Højesteret har dommerne allerede bedømt flere sager, som lå på vippen. Hvis EU-borgere kommer til Danmark for at begå for eksempel tyveri, og hvis det virker organiseret og planlagt, er det i orden at udvise.

Men det røde kort må blive i baglommen, hvis en lovovertrædelse er bagatelagtig og virker tilfældig, har dommerne slået fast.

Kilde: Jyllands-Posten

Leverandører
Ændre marked
Tilbage til toppen