05-05-2018

Tilfredshed hos politiet med ny overenskomst

Formand for Politiforbundet Claus Oxfeldt er godt tilfreds med den nye overenskomst.

- Vi har sikret en lønudvikling, som giver en reallønsfremgang til alle. Det er vi i Hovedbestyrelsen meget tilfredse med. Jeg er ikke i tvivl om, at det er det store sammenhold på tværs af faggrupper og organisationer, der er årsag til, at vi er kommet i hus med en løsning for alle og et stærkt resultat, siger forbundsformand Claus Oxfeldt.

Forliget på statens område sikrer også, at den betalte spisepause er en overenskomstmæssig ret for alle.

Moderniseringsstyrelsen kan med andre ord ikke afskaffe den betalte spisepause, medmindre CFU går med til at forhandle om rettigheden.

Af forliget fremgår blandt andet følgende:

• Spisepausen - Spisepausen indskrives som en overenskomstmæssig ret.

• Kompetenceudvikling - Etablering af en ”kompetencefond” med fokus på individuel kompetenceudvikling.

• Psykisk arbejdsmiljø - Etablering af en lederuddannelse i håndtering af psykisk arbejdsmiljø.

• Udflytning af arbejdspladser - Udligningstillæg ved geografisk flytning af institutioner, valg af TR og forbedring af aftalen om flyttegodtgørelse.

• Gruppeliv - Dødsfaldsdækningen hæves fra 370.000 til 425.000, ligesom forsikringssummen ved kritisk sygdom forhøjes fra kr. 100.000 til 150.000.

• Opskrivning af lokallønspuljer (CFU skævdeling) - Lokallønspuljen til polititjenestemænd (gl. lønsystem) opskrives med 18,5 mio.

• Tjenestefrihed af familiemæssige årsager - Ret til løn i op til 5 dage pr. barn for medarbejdere, hvis børn modtager ambulant behandling, der træder i stedet for hospitalsindlæggelse.Leverandører
Ændre marked
Tilbage til toppen