17-06-2020

Taxa 4x35 tiltalt for ulovlig opbevaring af kundedata

Efter indførelsen af den nye GDPR-lovgivning var Datatilsynet i efteråret 2018 på tilsynsbesøg hos taxaselskabet Taxa 4x35. Foto: Datatilsynet.

Københavns Politi har rejst tiltale mod taxaselskabet Taxa 4x35 for overtrædelse af GDPR-lovgivningen ved ulovligt at have opbevaret data om op mod ni millioner personhenførbare taxature.

Efter indførelsen af den nye GDPR-lovgivning var Datatilsynet i efteråret 2018 på tilsynsbesøg hos taxaselskabet Taxa 4x35.          

Ved tilsynet blev det konstateret, at der hos selskabet fandtes oplysninger om et betydeligt antal kunder i form af telefonnumre og lokaliseringsdata vedrørende opsamlings- og afleveringsadresse, som der efter Datatilsynets opfattelse ikke længere var grundlag for at opbevare. 

Selv om kundernes navne var anonymiserede, kunne oplysninger om kundernes taxature sammenholdt med deres telefonnumre efter Datatilsynets opfattelse henføres til de enkelte kunder. På baggrund heraf foretog Datatilsynet politianmeldelse af selskabet for overtrædelse af GDPR-lovgivningen. 
   
Københavns Politi og Anklagemyndighed er enige i Datatilsynets vurdering, og der er derfor nu rejst tiltale for overtrædelse af databeskyttelsesforordningens artikel 5, stk. 1, litra e.

”Anklagemyndigheden anser dette som en både principiel og alvorlig sag, som skal være med til at fastlægge en række principielle spørgsmål til fortolkningen af GDPR-lovgivningen,” siger anklager fra Københavns Politi, Birgitte Lodberg.Leverandører
Ændre marked
Tilbage til toppen