12-07-2021

Søges: kriminalpræventive projekter

Det Kriminalpræventive Råd (DKR) søger kriminalpræventive projekter til den europæiske konkurrence, ECPA. Temaet er forebyggelse af mobning og vold blandt børn og unge.

EU’s kriminalpræventive netværk, EUCPN, uddeler igen i år en pris til det bedste kriminalpræventive projekt i Europa, The European Crime Prevention Award. Temaet for 2021 er forebyggelse af mobning og vold blandt børn og unge - både offline og online. Projekterne skal fokusere på mobning og/eller vold, som er begået af børn og unge mod andre børn og unge.

Der må gerne være en online-vinkel i projekterne, men rene digitale projekter bør undgås, da børns udsathed for digitale krænkelser har været et emne tidligere.

Formålet med ECPA er at belønne initiativer, der i en evaluering eller erfaringsopsamling har vist en positiv effekt. Både myndigheder, virksomheder og andre organisationer kan deltage. Det Kriminalpræventive Råd vil gerne opfordre både store og små lokale projekter til at indsende en ansøgning. Alle projekter indenfor temaet kan komme i betragtning.

Det vindende ECPA-projekt modtager en pris på 10.000 euro, eller ca. 75.000 kr.

Prisoverrækkelsen foregår ved en konference i Ljubljana i Slovenien den 8. - 9. december 2021, hvor projektejerne præsenterer deres projekter.

Danmark kan indstille ét projekt til prisen. Det Kriminalpræventive Råd beslutter, hvilket projekt, der skal indstilles fra Danmark.
Leverandører
Ændre marked
Tilbage til toppen
Luk