06-05-2019

SikkerhedsBranchen anker politiafgørelse

Statsadvokaten enig med SikkerhedsBranchen i, at der er grundlag for en ankesag vedrørende politiets afvisning af at gå videre med en anmeldelse af en uautoriseret vagtvirksomhed.

SikkerhedsBranchen anmeldte sidste år en række uautoriserede virksomheder, der udfører vagtopgaver. Politikredsenes tilbagemeldinger har desværre vist, at mange kredse ikke prioriterer brud på vagtloven og afviser, at der er grundlag for at efterforske tilfældene.

Derfor har SikkerhedsBranchen forsøgsvist anket en af politiets afvisninger til den relevante statsadvokat. Det har ført til, at politiet skal genoptage den ellers afviste sag, da statsadvokaten er enig med SikkerhedsBranchen i, at der er grundlag for efterforskning. SikkerhedsBranchen vil nu gennemgå de øvrige afviste sager igen, da der kan være flere, der bør ankes.


Leverandører
Ændre marked
Tilbage til toppen