03-06-2018

Sigtede skal ikke længere kunne forhale straffesager

Folketinget vedtog i torsdags justitsministerens lovforslag, som bl.a. skal forhindre, at sigtede unødigt kan forhale sagerne ved at skifte forsvarer. Fremover må en sigtet bl.a. kun vælge en forsvarer, som har tid i kalenderen – også hvis man skifter forsvarer undervejs – og sigtede, som ikke møder op i retten, skal betale regningen, hvis retsmødet må udskydes.

Justitsminister Søren Pape Poulsen siger:

”Det skal være slut med at trække retssager i langdrag ved at vælge en forsvarer uden tid i sin kalender, ved at blive væk fra retsmøder eller ved at skifte forsvarer i 11. time. Derfor strammer vi nu reglerne, så straffesagerne kan afgøres tidligere, og ofrene dermed hurtigere kan komme videre med deres liv.”

Med lovforslaget bliver der strammet op ved retssagerne på en række punkter:

Retssager bliver i dag ofte unødigt forlænget, fordi forsvareren ikke har tid til at møde i retten. Med lovforslaget kan en sigtet fremover kun vælge en forsvarer med tid i kalenderen.

Hvis man skifter forsvarer undervejs i en retssag, må det fremover ikke forsinke sagen. Derudover får den nye forsvarer ikke vederlag for merarbejde, som skyldes forsvarerskiftet.

Retten skal hurtigere gå i gang med at fastlægge en dato for retsmødet. Retten skal også i højere grad tage højde for, hvor travlt en forsvarer har, inden retten giver vedkommende en sag.

Fremover skal sigtede, som ikke møder op i retten, med det samme betale sagsomkostningerne, hvis retsmødet udsættes.

Lovforslaget træder i kraft den 1. juli og er en del af justitsministerens udspil ”Hurtigere vej fra forbrydelse til fængsel” fra januar 2018. Udspillet indeholder en række andre initiativer, som blandt andet indebærer, at politiet fra styrker indsatsen for at anholde personer, som udebliver fra retsmøder og fra afsoning. Justitsministeriet arbejder sideløbende med bl.a. nye arbejdsgange og digitale løsninger, optimering af bødesager, rammerne for brug af lægeerklæringer ved udeblivelse fra retsmøder samt hurtigere udarbejdelse af personundersøgelser og mentalerklæringer.


Leverandører
Ændre marked
Tilbage til toppen