08-11-2023

Regeringen vil give forsvarsforliget og Ukrainefonden et markant løft

Fra øvelsen 2 BDE BLUFELT oktober 2023. Foto: Forsvarsgalleriet.

Regeringen lægger op til et ekstra løft af forsvarsforliget og Ukrainefonden i regeringens 2030-plan, der blev præsenteret i går.

Yderligere 4,9 mia. kroner til forsvarsforliget og 23,5 mia. kroner til Ukrainefonden. Det er en del af den 2030-plan, som regeringen præsenterede i går, tirsdag.

- Vi står i en usikker tid, som kræver, at vi løbende tilpasser os ændringerne i trusselsbilledet. Vi skal sikre, at vi har et stærkt forsvar, og så er det nødvendigt at langtidssikre støtten til Ukraine, som i praksis også kæmper for vores frihed. Derfor har vi med 2030-planen i dag fremlagt et nødvendigt løft, som både styrker det danske forsvar og sikrer den militære støtte til Ukraine over de næste år, siger forsvarsminister, Troels Lund Poulsen.

Forsvaret står over for en historisk opbygning i det nye forsvarsforlig, og samtidig er Danmark gået forrest i støtten til Ukraine. Det er fortsat store prioriteter for regeringen, som i 2030-planen vil give forsvarsforliget og Ukrainefonden et yderligere løft med øje for den sikkerhedspolitiske situation.

Regeringen vil på længere sigt fortsætte den markante støtte til Ukraine og vil derfor forøge rammen til militær støtte i Ukrainefonden med 10,5 mia. kr. i 2025, 7,4 mia. kr. i 2026 og 5,6 mia. kr. i 2027.

Regeringen vil også gøre den økonomiske ramme i forsvarsforliget større. I juni blev regeringen og et bredt flertal i Folketinget enige om det nye forsvarsforlig og besluttede at investere 149,9 mia. kr. i perioden 2024-2033. Regeringen vil afsætte yderligere 2,9 mia. kr. i 2028 og 2,0 mia. kr. i 2029. Dermed investeres i alt 154,8 mia. kr. i forsvarsforliget.

- Forsvaret står over for en stor opgave. Der er tale om en betydelig styrkelse af dansk forsvar og sikkerhed, som skal ske på en klog måde. Det sker bedst, når det kan planlægges, og derfor har vi fortsat en indfasning, der tager hensyn til muligheden for at bruge midlerne på en fornuftig måde, siger Troels Lund Poulsen.

Der er med tidligere aftaler afsat midler svarende til to procent af BNP til forsvar og sikkerhed i 2023 og 2024. De ekstra investeringer betyder, at der afsættes midler til, at Danmark også fra 2025 og frem lever op til NATO-målsætningen om at bruge minimum to procent af BNP på forsvarsudgifter.Leverandører
Ændre marked
Tilbage til toppen
Luk