20-04-2019

Regeringen udpeger medlemmer til Dataetisk Råd

Dataetisk Råd skal give input og nuancer til den offentlige debat om dataetik, som fylder mere og mere. Samtidig skal rådet hjælpe til, at erhvervslivet og den offentlige sektor bruger data ansvarligt. Rådet er nedsat af regeringen, som nu har udpeget formanden og ni medlemmer.

Digitalisering skaber mange nye muligheder. Nye teknologier er med til at gøre hverdagen lettere for både borgere, virksomheder og i den offentlige sektor. Men med nye muligheder kommer også nye dilemmaer, og regeringen er opmærksom på, at etik og ansvarlighed skal følge med udviklingen.

Derfor besluttede regeringen bl.a. på baggrund af anbefalingerne fra ekspertgruppen for dataetik og i forbindelse med reformen ”Digital service i verdensklasse” at nedsætte et Dataetisk Råd. Nu har justitsministeren, innovationsministeren og erhvervsministeren udpeget formanden og ni medlemmer til rådet:

Rådets sammensætning:

Formand

Johan Busse, mangeårig borgerrådgiver i Københavns Kommune med tidligere karriere hos Folketingets Ombudsmand og Forbrugerombudsmanden

Medlemmer

Rikke Hvilshøj, administrerende direktør i DANSK IT

Camilla Gregersen, formand for Dansk Magisterforening

Thomas Senderovitz, direktør i Lægemiddelstyrelsen

Christiane Vejlø, CEO i Elektronista Media og tidligere formand for ekspertgruppen om dataetik

Mikkel Holm Sørensen, CEO i og stifter af /KL.7

Jesper Bæk Overgaard, underdirektør i TDC for Data & Advanced Analytics

Jonas Christoffersen, direktør ved Institut for Menneskerettigheder

Mikkel Flyverbom, professor i kommunikation og digitale transformationer ved Copenhagen Business School

Janne Rothmar Herrmann, professor (MSO) med særlige opgaver i sundhedsret og teknologi ved Københavns Universitet

Medlem udpeges af REU

Medlem udpeget af REU

Folketingets retsudvalg skal nu udpege yderligere to medlemmer, før det endelige råd er nedsat.


Leverandører
Ændre marked
Tilbage til toppen