27-09-2019

Politilederforeningen: Arbejdspresset er alt for stort og usundt

Michael Agerbæk, formand for Politilederforeningen.

Politiledernes arbejdstid skal ned på et tåleligt og acceptabelt niveau, og forandringerne i politiet skal ske med udgangspunkt i politifaglighed. Det var en af flere klare pointer, da politiledere fra hele landet samledes til visionsseminar efter sommerferien.

I slutningen af august var omkring 40 politiledere fra hele landet samlet til Politilederforeningens visionsseminar i Middelfart. Her debatterede de fremmødte fremtidens politi. Der var bred enighed om, at arbejdspresset på landets politiledere er uacceptabelt stort.

- Det gælder naturligvis ikke blot politilederne, men politiet som helhed. Vi skal have skabt en balance mellem arbejdsliv og fritid, hvor vi ikke hele tiden kører på overtræk, og derfor også skubber en voksende regning foran os. Det gælder menneskeligt og fagligt. Alt for mange har simpelthen et usundt og skadeligt arbejdsliv, og de røde lamper blinker, siger Michael Agerbæk, der er formand for landets cirka 1.000 politiledere.

Han henviser til, at presset skyldes mange ting, herunder ressourcemangel samt de store forandringer, som samfundet og politiet gennemgår.

- Politilederforeningen er klar til at tage drøftelsen af, hvordan vi strukturerer og organiserer dansk politi, så opgaverne kan løses i nærheden af en almindelig arbejdsuge på 37 timer. Det andet er slet ikke holdbart, siger Michael Agerbæk.

Husk politifagligheden

Ifølge Michael Agerbæk er det afgørende, at kommende forandringer ikke sker hen over hovedet på politilederne. Hans budskab lyder, at man skal huske at inddrage politiledernes faglighed, når fremtidens politi skal designes.

Det handler ifølge formanden nemlig om, at politifagligheden skal være en grundpille, herunder også den viden og de erfaringer, som ledere på alle niveauer sidder med. En pointe, som Politiforbundet i det hele taget slår på tromme for. Det skal være faglighed, og ikke regneark, som bliver udgangspunktet for forandringer og prioriteringer i dansk politi.

Det skal blandt andet ses i lyset af, at den ny regering har meldt ud, at der vil ske omfattende ændringer af dansk politi, herunder også af organiseringen.

- Politilederforeningen støtter mange af de tanker, der er fremme fra forskellige sider om politiets fremtid. Men det er afgørende vigtigt, at man inddrager politiledernes faglighed i forandringsprocesserne, for uanset hvordan fremtidens politi kommer til at se ud, vil vores medlemmer få en afgørende rolle. Derfor er en forankring hos politilederne kort sagt til gavn for alle, siger Michael Agerbæk.

Central styring kontra nærhed

Politilederforeningen er klar til at drøfte, om de opgaver, som politiet i dag løfter, er lig med de opgaver, som borgerne ønsker løst. De seneste to års tryghedsundersøgelser viser nemlig en vigende tilfredshed i borgernes tryghedsfølelse og tillid til politiet. Der er ikke tale om en alarmerende nedgang, men nok til, at den skal tages alvorligt, pointerer Politilederforeningen.

Foreningen peger blandt andet på, at en stærk central styring af politiet kan gøre det vanskeligt at være et så nært politi, som borgerne efterlyser.

- I kredsene er der oprettet kredsråd og lokalråd i forsøget på at komme tættere på borgernes ønsker og forventninger. Alt sammen gode intentioner, men hvis den centrale styring er så stærk, bred og mangfoldig, at kredsene ikke kan imødekomme det, som borgerne ønsker, så risikerer man, at befolkningen mister yderligere tillid til deres politi, siger Michael Agerbæk.


Leverandører
Ændre marked
Tilbage til toppen