30-05-2020

Politiforbundet: Større trivsel i coronaens skygge

Undersøgelsen viser en gennemgående glad og tilfreds koncern af politifolk og andre ansatte.

Resultaterne af politiets og anklagemyndighedens trivselsundersøgelse ligger klar. Der er marginal fremgang i forhold til seneste undersøgelse, som allerede var gennemgående positiv. - Besvarelserne tegner et positivt øjebliksbillede, som naturligvis er farvet af coronakrisen, da godt halvdelen af besvarelserne er kommet efter 12. marts. Det går heldigvis fremad fra måling til måling, fastslår Heino Kegel, der er Politiforbundets ansvarlige for personalepolitik.

Rapporten udkom i uge 21 under titlen ”Psykisk APV, trivselsmåling og ledelsesevaluering 2020”. 12.568 ud af 15.566 mulige i politi og anklagemyndighed har besvaret og kommenteret, hvilket giver en svarprocent 80,7.

- Det er de ansatte selv, der har haft muligheden for at komme med en temperaturmåling og svare anonymt på spørgsmålene. Det har de gjort i så stort omfang, at man må sige, det er dækkende. På den måde er det glædeligt, at det går svagt fremad i forhold til seneste måling, og meget i forhold til forrige, konstaterer Heino Kegel, der er formand for Politiforbundets personalepolitiske udvalg og er tovholder på Politiforbundets samarbejde med Rigspolitiet omkring trivselsmålingen.

Små udsving

Generelt ligger den gennemsnitlige score på den gode side af seks, hvor et syvtal er det bedste, og et ettal det ringeste. Fire er scoren for hverken enig eller uenig.

Udsvingene mellem politikredse og afdelinger er små. 6,0 er for eksempel laveste score for besvarelsen af spørgsmålet ”Jeg føler generelt, at mit arbejde er meningsfuldt”.

Her scorer Syd- og Sønderjylland 6,0, hvilket er bundniveauet, mens gennemsnittet for hele koncernen lyder på 6,2. Kommunikationsafdelingen i Rigspolitiet stikker af fra de andre og placerer sig i toppen med 6,6 sammen med de to statsadvokaturer på 6,5.

For balancen mellem arbejdsmængde og arbejdstid er gennemsnittet noget lavere – på 5,1. Her skiller Statsadvokaten i København sig markant og negativt ud med kun 3,0. Det samme gælder for balancen mellem arbejdsliv og privatliv.

Gennemsnitligt 6,1 lyder scoren på spørgsmålet ”Jeg er glad for mit arbejde”. Også her ligger Syd- og Sønderjylland i bund med 5,9 og Rigspolitiets kommunikationsafdeling i top med 6,6.

Det er altså en gennemgående glad og tilfreds koncern af politifolk og andre ansatte. Der er forbedringspotentiale omkring arbejdstid og arbejdsmængde, men alt i alt godt nyt for dem, som sidder for bordenden.

- Jeg vil vælge ja-hatten. For det er svært at modsige undersøgelsen, så det er et virkeligt godt resultat. Jeg kan undre mig over, at det flugter så skævt med mange af de ting, vi hører i hverdagen, eller oplever fremført på møder med kollegerne. Men igen, de har selv svaret, og det er deres grundopfattelse, og det kan vi kun glæde os over som dem, der skal passe på medlemmerne, trivslen og sundheden. Det er svært at modsige 80,7 procent, fortæller Heino Kegel, der er også foreningsformand i Østjylland.

Han fortsætter:

- Det er er billedet af en overordnet sund arbejdsplads, hvor et klart flertal af de ansatte selv har udtrykt tilfredshed, og det er godt. Det skal også stå klart, at det er et øjebliksbillede, som for halvdelens vedkommende er tegnet med besvarelser under coronakrisen, hvor meget store dele af de ansatte var sendt hjem eller arbejdede hjemmefra, og hvor det normale arbejdspres flere steder var erstattet af tomme gader og aflyste begivenheder. Vi skal altså bruge rapporten som et øjebliksbillede og ikke en bred pensel, som siger den fulde sandhed om koncernen i de næste mange måneder, siger han.

Kilde: Politiforbundets hjemmesideLeverandører
Ændre marked
Tilbage til toppen
Luk