03-02-2014

Politiets mål for 2014

Politiet sætter klare mål for 2014. Der skal være fokus på at styrke beredskabet, der skal sættes stærkere ind over for cybercrime og der skal udvikles ny it, som understøtter sagsbehandlingen i politi og anklagemyndighed. Det er nogle af hovedlinjerne i politiets nye virksomhedsplan.
Det skal være nemmere for borgerne få et overblik over politiets indsatser og de områder, politiet prioriterer højest. Derfor er politiets højest prioriterede strategiske indsatser og mål for 2014 nu samlet i en ny virksomhedsplan.

Virksomhedsplanen giver et samlet overblik over politiets prioriterede strategiske indsatser og mål. Rigspolitichef Jens Henrik Højbjerg fremhæver særligt tre prioriterede områder:

”Først og fremmest skal beredskabet styrkes. Politiet skal være i stand til hurtigt og effektivt at håndtere beredskabsopgaver i det daglige, men vi skal også være klar til store, uvarslede og alvorlige hændelser, der kræver en indsats i en meget større skala”.

Derudover fremhæver han, at indsatsen mod it-kriminalitet skal styrkes gennem etableringen af et cybercrime-center, så politiet er på forkant med udviklingen inden for denne voksende og komplekse kriminalitetsform. Et andet stort fokusområde er udviklingen af en ny it-platform, der skal understøtte sagsstyringen i politi og anklagemyndighed.

Følgende syv overordnede fokusområder er prioriteret i 2014
Et stærkt beredskab.
Styrket indsats mod cyber crime.
Styrket indsats mod de væsentligste kriminalitetsudfordringer, herunder indbrud, rocker/bande-kriminalitet, færdsel, særligt udsatte boligområder og økonomisk kriminalitet.
Stærkt fokus på effektivt lederskab og performance.
Fortsat bedre virksomhedsstyring.
Mere kvalitet og effektivitet i opgavevaretagelsen, herunder asylsagsbehandlingen.
En effektiv og forretningsdreven IT-udvikling.

Leverandører
Ændre marked
Tilbage til toppen