24-09-2019

Opråb til politikerne: Send flere penge tak – og lad politifagligheden styre

Ønsket fra Politiforbundet er en samlet plan for de næste 10 år, så man i 2030 har udvidet politistyrken med 3.000 politifolk.

Der mangler hænder i dansk politi. Situationen er så uholdbar, at der ligefrem er tale om en krise. Derfor er det Politiforbundets klare forventning til en ny flerårsaftale for politiet, at den fortsætter med en udvidelse af politistyrken, helst med 3.000 flere folk de næste 10 år. Der er brug for holdbare og ansvarlige løsninger og for at komme tættere på borgerne igen. Sådan lyder det fra Politiforbundets forbundsformand, inden de politiske forhandlinger går i gang i efteråret.

Det kan lyde som et ekko fra tidligere, men ikke desto mindre er det mere aktuelt end nogensinde. Der er brug for flere politifolk – og det koster penge. Dansk politi er presset helt i bund, og mange steder er der synlige krisetegn i de lokale efterforskninger og i beredskaberne. Der mangler hænder og timer alle steder. Benhårde prioriteringer går ud over opgaveløsningen og i sidste ende retssikkerheden. Derfor er Politiforbundets kraftige opfordring til politikerne, at der skal ske noget drastisk, for der skal flere politifolk til. Ønsket er en samlet plan for de næste 10 år, så man i 2030 har udvidet politistyrken med 3.000 politifolk.

- Det er åbenlyst for enhver, at politiet knækker sammen uden en løbende udvidelse. Vores klare budskab til politikerne er, at vi skal udvide styrken med netto 300 flere politifolk om året. Der findes ingen vej udenom. Vi kunne snildt bruge 5.000 eller 10.000 ekstra politifolk, men de 3.000 er både realistisk og ansvarligt, sådan at organisationen også kan følge med, fastslår Claus Oxfeldt.

Ikke blevet bedre siden sidst

Der er gået fire år, siden sidste politiforlig blev forhandlet på plads. Situationen for dansk politi var dengang en anden i kølvandet på terrorangrebet i København, flygtninge på motorvejene og et massivt pres på Danmarks grænser. Der skulle bruges flere folk til beredskaberne, til grænsekontrol og til PET. Politiuddannelsen blev afkortet til fordel for løbende videreuddannelse samtidig med, at der kom et væld af nye opgaver og nationale koncepter. Politistyrken er gradvist blevet udvidet, og rekordmange politielever er blevet optaget på Politiskolen. Selvom situationen er anderledes i dag, så er presset på politiet ikke blevet mindre. Måske snarere tværtimod.

- Det er et paradoks, at der aldrig har været så mange politifolk, som der er lige nu – og alligevel hænger tingene ikke sammen i dansk politi. Der bruges stadig mange ressourcer på grænsekontrol og bevogtningsopgaver, til PET og til bekæmpelse af IT-kriminalitet – og derfor kan de heller ikke ude lokalt mærke, at der er kommet flere. Det er stadig et ressourceregnskab, der er i ubalance, forklarer Claus Oxfeldt.

Efterlyser en langsigtet plan

Forbundsformanden bruger stort set alle sine vågne timer på at gøre opmærksom på de massive udfordringer, som dansk politi befinder sig i. Han advarer politikerne mod at lave flere lappeløsninger og efterlyser i stedet en samlet plan, der har det lange lys på. Oxfeldt nævner seneste eksempel med udbetaling af overarbejdstimer, som blev brugt som nødløsning til at komme af med puklen af overarbejdstimer. Han frygter for, at det i sidste ende resulterer i stressede og pressede kolleger, der ikke kan nå at holde fri med deres familier, og timerne hober sig bare op igen, hvis man ikke kommer med en reel løsning.

- Det her er så stort et samfundsproblem, at politikerne bør vågne op og tage ansvaret på sig. Nu skal de vise, at de tør løse det. Det tror jeg faktisk, at de vil og kan, men lad os få en langsigtet plan og nogle politiske visioner for dansk politi, så det ikke bliver brandslukning og lappeløsninger, siger Claus Oxfeldt.

Lad politifagligheden være rettesnor

Ifølge forbundsformanden skal genopretningen af dansk politi ske i respekt for politifagligheden. Det bør høre fortiden til, at konsulentrapporter og stopure styrer endnu en omorganisering og endnu et eksperiment i håbet om at effektivisere dansk politi.

- Det flugter ikke med virkeligheden, hvor bandekrige, terror, præsidentbesøg, store arrangementer og eksplosion i antallet af psykisk syge mennesker præger politiets omskiftelige virkelighed. Vi skal lade politifagligheden være rettesnoren, herunder politiassistenten på gaden og hans eller hendes vurdering af, hvordan situationen løses bedst, også forebyggende med dialog og nærvær, mener Claus Oxfeldt.

Han fortsætter:

- Der skal i de kommende år fortsat prioriteres benhårdt, men det skal ske ud fra politifaglige vurderinger. Og ved at politikerne træder i baggrunden i forhold til at blande sig i arbejdet og kræve alle mulige særindsatser, fastslår forbundsformanden.

Positive signaler om mere nærvær

Nærhed og nærvær er værdier som Politiforbundet gerne ser bliver prioriteret igen. Dansk politi bør være et mere nærværende politi, som er meget mere end udrykning og blå blink. Den gode og naturlige kontakt mellem borgere og politi er helt afgørende for politiets virke, mener Claus Oxfeldt.

- Vi skal have lokalpolitiet tilbage på en troværdig måde som garant for at skabe tryghed og sikkerhed i øjenhøjde, så det gælder alle i Danmark, uanset hvor man bor. Det skal ikke pakkes ind i flotte ord eller særlige indsatser. Jeg kan faktisk ikke lide ordet nærpoliti. Jeg mener, at vi burde have et nærværende politi, som altid er inden for rækkevidde, forklarer Claus Oxfeldt.

Derfor kvitterer forbundsformanden også for de signaler, der kommer fra regeringen og statsminister Mette Frederiksen i hendes udmelding om, at politiet skal være mere tilstede i hele Danmark.

- Det er positive tanker, som jeg ser frem til bliver foldet mere ud. Flere lokale forankrede politistationer i hele Danmark er et skridt i den rigtige retning, hvis vi vil bevare den vigtige, tillidsfulde relation mellem politi og befolkning. Men det skal gøres i et roligt tempo, så organisationen kan følge med, lyder det fra Claus Oxfeldt.


Leverandører
Ændre marked
Tilbage til toppen