02-07-2020

Nye dommere skal lette presset på domstolene

Domstolene er generelt udfordret af stigende sagsbunker og sagsbehandlingstider. Derfor har regeringen nu afsat 7 mio. kr. i 2020 til initiativer, der skal lette presset på domstolene. Blandt andet skal der konstitueres nye dommere til byretterne og landsretterne.

De danske domstole har gennem længere tid været udfordret af stigende sagsbunker og sagsbehandlingstider. Nedlukningen af domstolene fra uge 12 til 17 som følge af covid-19 har samtidigt betydet, at bunkerne har vokset sig endnu større. Blandt andet er antallet af domsmandssager steget med knap 3.000 sager i perioden.

Det efterlader mange ofre i en urimelig venteposition, mener Justitsministeren. Regeringen har derfor besluttet at afsætte 7 mio. kr. til ansættelse af flere dommere i 2020. Konkret skal der konstitueres fire nye byretsdommere. De nye byretsdommere skal indsættes ved de byretter, der har haft den største tilgang af verserende straffesager. Derudover skal der blandt andet rekrutteres flere dommerfuldmægtige ved byretterne, ligesom brugen af tilkaldedommere udvides.

Til styrkelse af landsretterne ansættes der seks nye landsdommere, som tiltræder hurtigst muligt i 2020.

Det forventes, at tilgangen af de ekstra dommere i sig selv vil betyde, at der vil kunne behandles ca. 320-400 straffesager yderligere ved byretterne og ca. 140-200 straffeankesager yderligere ved landsretterne i 2. halvår af 2020. Hertil kommer de ekstra sager, som vil blive behandlet som følge af de øvrige initiativer ved byretterne.Leverandører
Ændre marked
Tilbage til toppen