19-06-2020

Ny lov sikrer effektiv og moderne retspleje på Færøerne

Et enigt Folketing har i dag vedtaget en ny færøsk retsplejelov. Lovforslaget er over 600 sider og dermed et af danmarkshistoriens største og mest omfattende forslag.

Et enigt Folketing har vedtaget en ny færøsk retsplejelov. Lovforslaget er over 600 sider og dermed et af danmarkshistoriens største og mest omfattende forslag.

Den færøske retsplejelov blev vedtaget i 1988, og siden da er der kun lavet få ændringer i loven. Derfor har der længe været behov for en mere moderne retsplejelov for øgruppen i Atlanterhavet.

I dag har et flertal i Folketinget vedtaget en ny, revideret retsplejelov for Færøerne. Den nye retsplejelov har en større færøsk forankring og resulterer i et mere tidssvarende politi og en styrkelse af retssikkerheden i straffesager.

Med loven bliver politireformen fra 2007 gennemført på Færøerne, hvilket betyder, at Færøernes Politi ligestilles med de øvrige politikredse. Som følge af loven skal klager og anmeldelser om strafbare forhold begået af ansatte i politiet på Færøerne fremover behandles af Den Uafhængige Politiklagemyndighed (DUP).

Lovforslaget er med sine over 600 sider og mere end 1100 paragraffer et af danmarkshistoriens største og mest omfattende forslag.

- Det er en stor dag for det færøske retssystem. Et enigt Folketing har netop sikret, at der nu i alle dele af rigsfællesskabet er en moderne og effektiv retspleje. Med den nye retsplejelov sikrer vi et tidssvarende politi og en generel styrkelse af retssikkerheden i behandlingen af straffesager. Med den nye retsplejelov effektiviserer og styrker vi nu blandt andet behandlingen af civile retssager på Færøerne og sikrer en gennemgående mere færøsk forankring af retsplejen, siger justitsminister Nick Hækkerup .    Leverandører
Ændre marked
Tilbage til toppen