11-09-2019

Nordens første brandslukningscontainer til el-biler

Efter inspiration fra udlandet har Beredskab Øst udviklet den første brandslukningscontainer til håndtering af brande i el-biler og batterier i Danmark – og i hele Norden. Indsættelsen af den nye skal ses i lyset af, at der forventes en stor stigning i salget af el-biler, således at el-bilerne i 2050 ventes at stå for en tredjedel af det samlede bilsalg i verden.

Containeren er udstyret med en 1.000 l/min pumpe og elektrisk spil, og den er desuden – på forsøgsbasis – monteret med et inergenanlæg til brandslukning. Brandslukningscontaineren forventes placeret på brandstationen i Gentofte, hvor den vil blive fremført af stationens redningskran. Som bemandes af det faste brandmandskab – som inden for få uger vil være uddannet. Containeren kan herefter rekvireres af alle beredskaber.

Kilde: Beredskabsinfo - mere info her


Leverandører
Ændre marked
Tilbage til toppen