26-03-2018

Næsten 120 politikadetter udpeget til strejke

Politiforbundet har varslet strejke for politikadetterne med virkning fra den 16. april 2018. De få politikadetter, som beskæftiger sig med bevogtningsopgaver i København, vil dog blive fritaget af sikkerhedsmæssige hensyn.

Det betyder, at næsten 120 politikadetter er udtaget til at strejke. Strejkevarslet er et modsvar på Moderniseringsstyrelsens lockout af 120.000 statsansatte. Politiforbundet har i den forbindelse kritiseret Moderniseringsstyrelsen og minister Sophie Løhde for at optrappe unødigt.

Det følger af overenskomsten for politikadetterne, at der i tilfælde af arbejdsstandsning mellem Rigspolitiet og Politiforbundet skal indgås aftale om eventuel friholdelse af et antal politikadetter. I aftalen skal indgå både hensynet til, at konflikten ikke må være uden virkning, og hensynet til den aktuelle sikkerhedssituation.

På den baggrund er der mellem parterne indgået aftale om, at friholde politikadetterne i København, der alle er beskæftiget med sikkerhedsmæssige bevogtningsopgaver. Alle andre politikadetter omfattes af konflikten, herunder også politikadetter under uddannelse.

I forhold til grænsepolitikredsene vil der fortsat være personale til stede.Leverandører
Ændre marked
Tilbage til toppen