31-10-2019

Lokalt politiarbejde skal tilbage – men på den rette måde

Claus Oxfeldt.

Efter en række år i skammekrogen er den lokale politiindsats kommet i fokus igen. Politifolk til fods og på cykel, som er på fornavn med knallertbøller, misbrugere, bandefolk, ildsjæle, viceværter og lederen af ungdomsklubben, nævnes igen som en kerneværdi. Politiforbundet er positiv, men understreger vigtigheden af, at lokale indsatser og nærpoliti genindføres rigtigt med nok politifolk, som ikke flyttes væk fra arbejdet hele tiden og skal starte forfra.

"Det er synligt for enhver, at utrygheden, fremvæksten af parallelsamfund, mørketal og områder i bandernes vold fik et kolossalt skud steroider, den dag politiet blev reduceret til udrykning, lukkede stationer og langt væk fra befolkningen."

Det skriver forbundsformand Claus Oxfeldt på Politiforbundets hjemmeside, og han fortsætter:

"Det er også logik og simpel fornuft. Investeringen i tid til lokalt politiarbejde, til synlighed, til lokale initiativer, til forebyggelse og nærvær kommer mangefold tilbage i form af færre kriminelle, hurtigere opklaringer, brudte fødekæder, mindre sagsbehandling, mere tryghed, mere tillid, mindre narko, større fællesskab. Det vil kunne mærkes i alle kommuner, i alle regioner, i klubber, beboerforeninger og hos alle de myndigheder og offentlige institutioner, som har med udsatte eller svage at gøre.

Det vil samtidig gavne politiet i form af langt mere troværdige og rigtige data om reelle forhold. Det vil tilmed kunne trappe konflikter ned, løse konflikter og hjælpe politiet med vigtige informationer.

Fordi vi har fingeren på pulsen, fordi vi har kilderne, og fordi vi kender unge og nøglepersoner i områderne indgående og personligt. Det er basal politividen og godt politiarbejde.

Politiforbundet har gang på gang efterlyst ressourcer og prioriteringer af det nære, det lokale og det forebyggende arbejde. Borgerne ligeså.

Først nu er fornuften og forståelsen ved at vende tilbage. Værditabet har i den mellemliggende periode været uoverskueligt stort.

Derfor er det også så vigtigt, at lokale indsatser og nærpoliti genindføres rigtigt. Ikke halvt. Ikke pseudo. Men med skærmede ressourcer, med nok politifolk, som ikke flyttes væk fra arbejdet hele tiden og skal starte forfra. Med tid til dialog og til politifaglige prioriteringer. At det udføres ud fra politifaglige skøn foretaget af de politiledere, som sidder tættest på, og som har det bedste kendskab til arbejdet i området. At det ikke forplumres af krav til mobile indsatser eller opfyldelse af politisk dikterede tidsfrister.

Kort sagt, at det er kvalitetsmæssigt og fagligt korrekt. For at få tillid, skal man vise tillid

Det kræver også, at samfundet og politikerne investerer de nødvendige ressourcer på den lange bane. Til gengæld kommer de adskillige gange retur i form af tillid og tryghed. For at få tillid, skal man vise tillid. Og det er tillid til de politifolk og deres nærmeste politiledere, som kender til problemerne og politiarbejdet.

Det er tillid til politifagligheden. En tillid som mange politiledere efterlyser. De oplever et politi, som er styret af politiske vinde, akademiske indgange til politiarbejde, udenoms-kommunikation, manglende overordnede strategier og meget lille rum til politifaglig ledelse.

Den del gennemsyrer desværre politiet – og skader indsatserne, motivationen og fornuften.

Vi har brug for politifaglige løsninger og prioriteringer. Vi har brug for de rigtige løsninger, herunder tid til nærpolitiarbejde, tid til beredskab og tid til efterforskning ud fra politifaglige skøn.

Det er eneste fornuftige vej frem og brug af ressourcerne.

Det er også det budskab, vi igen og igen påpeger over for såvel arbejdsgiver som embedsværk og politikere. Fornuften ligger i fagligheden og timer. Politiet hører til ude i samfundet og blandt borgerne," slutter Claus Oxfeldt.


Leverandører
Ændre marked
Tilbage til toppen