22-12-2018

Kvinder mest udsat for vold i hjemmet

Foto: Pixabay

Årets skadestuerapport viser en stor kønsmæssige forskel, når det drejer sig om vold. Hvor mænd er mest udsatte i nattelivet, oplever kvinder oftest vold i deres eget eller andres hjem. Samtidig ses det, at kvinder i højere grad end mænd er udsat for gentagen vold.

- Mænd er generelt mest udsat for vold, men når kvinder bliver udsat for vold, sker det ofte i hjemmet. Der er noget, der tyder på, at det især foregår i nære relationer, hvor de oplever vold gentagne gange. Samtidig kan vi se, at de kvinder, der har været udsat for flere voldstilfælde oftere kommer på skadestuen, hvor deres skader rapporteres som en ulykke. Der er derfor noget, der tyder på, at disse ulykker reelt dækker over vold i hjemmet, siger analytiker i Det Kriminalpræventive Råd Ingrid Soldal Eriksen.

Tidligere undersøgelser har vist, at der er et stort overlap mellem fysisk og psykisk vold. Udover det fortsatte fokus på forebyggelse af vold, vil det Det Kriminalpræventive Råd det kommende år lancere en oplysningskampagne om psykisk vold i nære relationer.

Kilde: Det Kriminalpræventive Råd


Leverandører
Ændre marked
Tilbage til toppen