11-06-2020

Kunstig intelligens kræver kloge hoveder

AI har fantastiske perspektiver, men hvis vi skal høste fordelene og undgå ulemperne, kræver det, at vi videns- og lovgivningsmæssigt er foran robotterne, siger formanden for IDA, Thomas Damkjær Petersen.

Danmark skal booste forskning og undervisning inden for AI, fremhæver SIRI-Kommissionen i en ny rapport med bud på, hvordan Danmark bedst udnytter mulighederne i AI og digitalisering. Det oplyser IDA.

Kunstig intelligens - AI - kommer til at forstærke alle kendte effekter af de sidste årtiers digitalisering. Både i virksomhederne, i det offentlige og i privatlivet. Derfor er der behov for at styrke både forskning og uddannelse inden for AI og digitalisering, mener SIRI-Kommissionen i ny rapport, som afrunder fire års arbejde med at identificere muligheder og udfordringer i fremtidens digitale samfund.

AI er nok den fremtidsteknologi overhovedet, som kommer til at sætte størst aftryk på morgendagens samfund. Det er der på den ene side rigtig mange muligheder i, men også udfordringer, som skal adresseres, påpeger IDAs formand, Thomas Damkjær Petersen, som deler formandskabet for SIRI-Kommissionen med Ida Auken fra Radikale Venstre.

”AI har fantastiske perspektiver, men hvis vi skal høste fordelene og undgå ulemperne, kræver det, at vi videns- og lovgivningsmæssigt er foran robotterne. Derfor er brugen af kunstig intelligens ikke blot et teknologisk anliggende, men et område, der kræver kloge rammer og vedvarende politisk bevågenhed,” siger Thomas Damkjær Petersen.

Netop udvikling af viden og kompetencer på AI-området er en central del af SIRI-Kommissionens aktuelle anbefalinger. De handler bl.a. om mere forskning, flere studiepladser og øget fokus på STEM-fagene i folkeskolen.

Om SIRI-Kommissionen

Sammen med folketingsmedlem for Radikale Venstre, Ida Auken, tog IDA i 2016 initiativ til at nedsætte SIRI-Kommissionen. Formålet var bl.a. at kortlægge, hvordan Danmark kan udnytte udviklingen inden for kunstig intelligens og den digitale disruption til vækst og job.

Over 400 mennesker har været engageret i alt fra arbejdsgrupper og workshops til debatter og konferencer. Som afsæt for arbejdet har kommissionen produceret halvårlige rapporter og analyser på basis af input fra ad hoc-inviterede eksperter.Leverandører
Ændre marked
Tilbage til toppen
Luk