13-05-2014

Kriminaliteten på niveau med sidste år

Antallet af anmeldte overtrædelser af straffeloven ligger fortsat på et lavt niveau. Det fremgår af tallene for første kvartal 2014, der viser, at der blev anmeldt 82.257 overtrædelser af straffeloven. Det er det samme lave niveau, der kunne konstateres i samme periode sidste år. Dog er der i år sket en stigning i voldskriminaliteten.
Samtidigt er sigtelsesprocenten for straffelovsovertrædelser steget fra 28,3 procent i første kvartal 2013 til 31,9 i samme periode i år. Sigtelsesprocenten er et udtryk for, hvor mange sigtelser, der rejses i de sager, der bliver anmeldt til politiet. De aktuelle tal er det højeste niveau for årets første kvartal i perioden 2007-2014.

Det forholdsvis lave antal straffelovsovertrædelser dækker blandt andet over, at antallet af indbrud i privat beboelse og erhvervsejendomme falder. Således er antallet af indbrud på de to områder faldet med henholdsvis 5,3 procent og 10,6 procent fra 1. kvartal 2013 til 1. kvartal 2014. Herudover er antallet af tyverier fra borger, herunder lommetyverier, i samme periode faldet med 4,4 procent.

På enkelte kriminalitetsområder har politiet modtaget flere anmeldelser. Det gælder blandt andet voldskriminaliteten, hvor der primært inden for den såkaldt almindelige vold er sket en stigning i antallet af anmeldelser i 1. kvartal af 2014. Det sker efter flere års markant fald i volden. Politiet vil derfor nøje følge udviklingen på dette område.

Leverandører
Ændre marked
Tilbage til toppen