23-03-2019

Kriminalforsorgen har fået en whistleblowerordning

Kriminalforsorgen har nu - ligesom politiet, anklagemyndigheden og Justitsministeriets departement - fået en whistleblowerordning.

Kriminalforsorgens whistleblowerordning kan benyttes af alle forsorgens ansatte og samarbejdspartnere. Den gælder således Direktoratet for Kriminalforsorgen, de fire kriminalforsorgsområder inklusive Færøerne samt Kriminalforsorgen i Grønland.

Sekretariatschef Lars Aarud Krogh fra Koncernledelse og Kommunikation i Direktoratet for Kriminalforsorgen understreger, at der fortsat er de samme muligheder som hidtil for at tage problemer op på arbejdspladsen med sin leder, HR-enheden eller tillidsrepræsentanten.

- Whistleblowerordningen er en ekstra mulighed for, at medarbejdere og samarbejdspartnere kan give oplysninger om alvorligt kritisable forhold videre til nærmere undersøgelse. Ordningen skal beskytte ansatte, som indgiver oplysninger til ordningen, der også er åben for at afgive oplysninger anonymt, siger Lars Aarud Krogh.

Myndighederne under Justitsministeriet anvender den samme it-løsning, der er placeret hos en ekstern leverandør, og som er baseret på en open-source løsning fra GlobaLeaks. Løsningen giver mulighed for, at myndigheden også ved anonyme indberetninger kan kommunikere med whistlebloweren.


Leverandører
Ændre marked
Tilbage til toppen