19-05-2015

Kravene til erhvervssikring virker

Mens sikringsniveauerne har eksisteret, er tallet for indbrud i erhverv stille og roligt faldet til at være under det halve af tallet for indbrud i private hjem. Over de sidste fem år er antallet af indbrud i erhverv faldet med 54 procent, mens vi først sidste år fik knækket kurven for indbrud i private hjem. Her er kravene til erhvervsvirksomhederne. Artiklen er hentet fra det seneste nummer af avisen SecurityUser, som også kan læses online.
Der er ingen lovkrav om indbrudssikring af hverken private hjem eller erhvervsbygninger. Til gengæld stiller forsikringsselskaberne gennem erhvervsforsikringerne sikringskrav, og det er den helt store forskel mellem privathjems- og erhvervssikring.

Forsikringsselskaberne har et fælles system, der kaldes sikringsniveauerne, som administreres gennem forsikringsselskabernes brancheorganisation Forsikring & Pension.

Der er seks sikringsniveauer. Det laveste hedder 10, og det højeste hedder 60. Hvert sikringsniveau beskriver krav til mekanisk indbrudssikring, elektronisk overvågning og vagttjeneste.

Har man fx niveau 30, er et par af kravene, at man skal sørge for, at døre, porte og lemme, der aflåses fra den udvendige side, aflåses med to låseenheder, hvoraf den ene skal være registreret af Forsikring & Pension i en vis klasse, at man elektronisk overvåger tyvetækkelige varer eller særlige løsøre, og at reaktionen på alarmen/vagten skal være fremme på højst 35 minutter.

For at leve op til dit sikringsniveau, skal du sørge for, at din sikring udføres af en ISO 9001-certificeret virksomhed. Det er virksomheder, der har orden i eget hus og lever op til en særlig kravspecifikation, der stiller krav indenfor viden om og udførelse af netop deres sikringsområde.

Varegruppeskemaet
Man bliver placeret i et sikringsniveau, når man tegner sin erhvervsforsikring. Forsikringsselskaberne bruger blandt andet Forsikring & Pensions varegruppeskema til at fastsætte sikringsniveauet. I varegruppeskemaet inddeles en række varer i seks kategorier efter tyvetækkelighed (altså hvor eftertragtede varerne er for en tyv). Dit sikringsniveau afgøres både af, hvilke ting du har at stjæle, og hvor stor en værdi de ting repræsenterer.

For eksempel er hårde hvidevarer ikke det mest eftertragtede blandt tyveknægte, så hvis det er det eneste, du har stående, skal dine ting helt op på en værdi af 180.170 kroner for at du overhovedet skal opfylde sikringsniveau 10. Derimod er tobaksvarer nemme både at komme væk med og at omsætte for en tyv, så af dem skal du blot have for 1.308 kroner liggende for at skulle opfylde sikringsniveau 10. Guld, smykker og armbåndsure med en stykværdi over 1.000 kroner bringer dig automatisk op på niveau 20,og du skal ikke have meget guld for at nå de 30.030 kroner, der udløser niveau 30.

Varegruppeskemaet er under løbende revision, da den kriminelle verden jo aldrig står stille og tyvetækkelighed derfor hele tiden ændrer sig. Fx er metaller lige nu meget populære tyvekoster, som de fleste danske togpassagerer nok opdagede i starten af året, og så skal forsikringsselskaberne jo skynde sig at finde ud af, hvad det svarer til i værdi og tyvetækkelighed lige nu.

Varegruppeskemaet er vejledende, og i nogle tilfælde må forsikringsselskaberne lave individuelle aftaler med kunderne både omkring kundens sikringsniveau og eventuelle særlige sikringstiltag. De ekstra tiltag kan være i form af andre sikringsformer end dem, der er omtalt i sikringsniveauerne, fx kan tv-overvågning eller adgangskontrol være oplagte tiltag for nogle virksomheder.

Læs policen igennem
Er du i tvivl om dit sikringsniveau? Det er der faktisk mange, der er, ligesom mange fejlagtigt mener, at de slet ikke har et sikringsniveau. Men læs lige din forsikringspolice igennem igen – det er dit ansvar, og det sker faktisk flere gange om ugen, at en dansk virksomhed får reduceret erstatningen efter et indbrud, fordi den ikke levede op til sit sikringsniveau.

Hvorfor så al denne fokus på sikringsniveauer, erstatningssummer og tyvetækkelige varer? De private hjem er der ingen krav til, så hvorfor kan du som virksomhed ikke også bare klappe en rusten hængelås på døren og lade det være ved det? Fordi det virker. Indbrudsstatistikkerne taler deres tydelige sprog: Mens sikringsniveauerne har eksisteret, er tallet for indbrud i erhverv stille og roligt faldet til at være under det halve af tallet for indbrud i private hjem. Over de sidste fem år er antallet af indbrud i erhverv faldet med 54 procent, mens vi først sidste år fik knækket kurven for indbrud i private hjem.

Systemet virker altså. Så tjek din police, brug certificerede installatører, og glæd dig over, at du har en velsikret virksomhed, og at du, hvis du skulle være en af de uheldige, der alligevel får indbrud, får fuld erstatning af dit forsikringsselskab.

Du kan læse mere om sikringsniveauer og varegruppeskemaet på Forsikring & Pension: www.fpsikring.dk under ”Sikringsniveauer og varegrupper.”

Kilde: SecurityUser nr. 2

Leverandører
Ændre marked
Tilbage til toppen