02-03-2019

Justitsministeren vil have hurtigere erstatning til ofre

Det er helt afgørende for ofre for forbrydelser, at en sag om erstatning behandles hurtigt, så de kan komme videre i deres liv, siger Søren Pape.

Personer, som har været udsat for f.eks. vold eller voldtægt, kan få erstatning og godtgørelse fra staten. Men mange må i dag vente alt for længe på at få deres penge, fordi sagsbehandlingstiderne i Erstatningsnævnet længe har været meget utilfredsstillende. Med et nyt lovforslag vil justitsminister Søren Pape Poulsen nu sikre, at ofre for forbrydelser hurtigere kan få deres erstatning

Justitsminister Søren Pape Poulsen har fremsat et lovforslag, som indeholder en række forslag, der skal være med til at nedbringe sagsbehandlingstiderne i Erstatningsnævnet. Det gælder bl.a. en hurtigere behandling af sager med krav på op til 3.500 kr., regler om en digital selvbetjeningsløsning og regler om, at nævnet i visse sager ikke længere skal bruge på tid på at undersøge gerningsmandens forsikringsforhold.

Samtidig udvides Erstatningsnævnets mulighed for at træffe afgørelse om erstatning, selv om der ikke er faldet endelig dom i straffesagen. Det kan f.eks. være tilfældet i sager, hvor der er flere gerningsmænd, og hvor straffesagen mod den ene gerningsmand er endeligt afgjort, mens straffesagen mod den anden eller de øvrige gerningsmænd endnu ikke er endeligt afgjort.

Justitsminister Søren Pape Poulsen siger:

”Det er helt afgørende for ofre for forbrydelser, at en sag om erstatning behandles hurtigt, så de kan komme videre i deres liv. Og det er under al kritik, at ofre i dag må vente al for længe på at få erstatning. Derfor sætter vi ind med en række initiativer, så vi kan få vendt skibet og nedbragt sagsbehandlingstiderne hos Erstatningsnævnet. Folk skal hurtigere have deres erstatning oven på de voldsomme oplevelser, de har været udsat for. Det skylder vi ofrene.”

Sideløbende er Justitsministeriet i gang med at implementere en række øvrige tiltag til nedbringelse af sagsbehandlingstiden i offererstatningssager. Bl.a. fordobles antallet af medarbejdere i Erstatningsnævnets sekretariat midlertidigt, så man kan nedbringe sagspuklen inden udgangen af 2020. Der indføres også bedre styring af driften i sekretariatet. Disse to initiativer implementeres i 1. halvår 2019.

Justitsministeriet vurderer, at lovforslaget og de øvrige initiativer på sigt vil nedbringe sagsbehandlingstiderne i Erstatningsnævnet markant.

Det er staten, som udbetaler erstatningerne. Herefter forsøger politiet at inddrive pengene fra gerningsmanden, i det omfang det er muligt.


Leverandører
Ændre marked
Tilbage til toppen