30-03-2018

Hurtig politirespons på Vestegnen

Patruljerne fra Københavns Vestegns Politi var igen i 2017 blandt landets hurtigste om at rykke ud til akut fare for borgere eller store skader på ting og miljø. På Vestegnen resulterede målinger af 2.584 udrykninger sidste år i en gennemsnitlig responstid på 8 minutter og 42 sekunder. Det er en meget hurtig tid og næsten to minutter hurtigere end landsgennemsnittet på 10:37.

Politiets responstid måles fra det øjeblik, anmeldelsen går ind til politiets vagtcentral, til den første patruljevogn er nået helt frem. I hele landet måler politiet sine responstider på udrykninger til hastende politiopgaver prioriteret i forhold til fare for mennesker, ting og miljø.

- I dansk politi hjælper vi hinanden, og sidste år bistod vores folk med at løse de særlige politiopgaver ved grænsen og i København. Vi måtte så nedprioritere noget, men vi holdt fast i et stærkt og slagkraftigt døgnberedskab til at rykke ud, når borgerne akut havde behov for os, siger politidirektør Kim Christiansen.

Københavns Vestegns Politi arbejder hele tiden på at respondere hurtigt – blandt andet med at patruljer klar ude i lokalområderne, og Kim Christiansen roser politifolkene i vagtcentral og patruljetjeneste for deres indsats.

- Det er afgørende, at vi når hurtigt frem til de akutte, igangværende hændelser, som involverer fare for borgernes sikkerhed og sundhed, og det har vores folk virkeligt taget seriøst. Det kan man godt være tilfreds med som borger på Vestegnen, siger politidirektøren.

Responstiden på 8:42 i 2017 var også pænt hurtigere end Københavns Vestegns Politis egen responstid i 2016 på 9:20.

Måling af responstid

Politiet måler responstid ’fra modtaget til fremme’ på 15 udrykningsårsager:

Drukneulykke, færdselsuheld, personredning, togulykke, flyulykke, bygningsbrand, gas, større forurening, transportmidler (brand), overfald/slagsmål, husspektakler, spirituskørsel, røveri, igangværende indbrud og andre politirelaterede årsager.

I hele landet blev der i 2017 målt på 31.381 udrykninger, heraf 2.584 på Vestegnen, og beregnet gennemsnitlige responstider for hele landet og politikredsene.

Tider kan ikke sammenlignes direkte mellem politikredsene på grund af forskelle i geografi, udkørselssteder osv. Københavns Vestegns Politi er f.eks. begunstiget af en relativ lille geografi med et stort, udbygget motorvejsnet.


Leverandører
Ændre marked
Tilbage til toppen