15-09-2020

Hjælp til PSDT-ramte politi- og fængselsbetjente

Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, VIVE, offentliggjorde i går de endelige resultater af centrets kortlægning og evaluering af PTSD (posttraumatisk stress) blandt politi- og fængselsbetjente. Overordnet set viser resultaterne, at politi- og fængselsbetjentes arbejde er blevet mere krævende og psykisk belastende. Justitsministeren tager derfor en række initiativer i politiet og kriminalforsorgen for at styrke myndighedernes håndtering og forebyggelse af PTSD hos medarbejderne.

Justitsminister Nick Hækkerup igangsatte i efteråret 2019 en ekstern kortlægning af omfanget af PTSD blandt politi- og fængselsbetjente i Danmark, Grønland og Færøerne samt en evaluering af den eksisterende indsats i politiet og kriminalforsorgen. Kortlægningen og evalueringen er blevet gennemført af Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE), der i dag har offentliggjort de endelige resultater. Kortlægningen viser overordnet, at 3,7 pct. af de nuværende politibetjente ifølge spørgeskemaundersøgelsen opfylder diagnosekriterierne for PTSD, mens 13,5 pct. af fængselspersonalet opfylder diagnosekriterierne for PTSD. Generelt mener både politi- og fængselsbetjente, at de eksisterende indsatser og støttetiltag overordnet fungerer godt, men peger på en række strukturelle, kulturelle og organisatoriske forhold, som i praksis udgør barrierer for indsatserne.

Justitsministeren vil derfor hurtigst muligt igangsætte en række initiativer, der skal være med til at styrke indsatsen for PTSD-ramte politi- og fængselsbetjente:

•Politiet skal bl.a. øge fokus på det psykiske arbejdsmiljø i lederudviklingsforløb og yderligere udvikle opfølgningen efter voldsomme hændelser (debriefinger).

•Regeringen vil derudover med en ny flerårsaftale for politiet og anklagemyndigheden uddanne 300 ekstra politibetjente, som i de kommende år vil styrke politiet og lette presset på politibetjentene.

•Kriminalforsorgen skal bl.a. styrke beredskabet og opfølgningen efter hændelser i tjenesten, igangsætte forebyggende psykologsamtaler og oprette en ny kontaktpersonsordning.

•Regeringen har herudover med finanslovforslaget for 2021 afsat ca. 95 mio. kr., der bl.a. skal gå til at styrke kapaciteten i kriminalforsorgen og lette presset på fængselspersonalet.

•Justitsministeren vil drøfte med forligskredsen bag kriminalforsorgens flerårsaftale, hvordan udfordringerne kan håndteres frem mod, at der skal forhandles en ny flerårsaftale i efteråret 2021, hvor der skal tales om de grundlæggende strukturelle problemer i fængsler og arresthuse.

Kortlægningen viser samtidigt, at 9,5 pct. af de grønlandske politibetjente og 24,3 pct. af de grønlandske anstaltsbetjente ifølge spørgeskemaundersøgelsen opfylder diagnosekriterierne for PTSD.

- Resultaterne fra VIVE er alarmerende. Der er alt for mange politi- og anstaltsbetjente i Grønland med belastningsreaktioner som f.eks. PTSD. Det er alvorligt og derfor utrolig vigtigt, at vi for første gang nu har fået kortlagt problemets omfang, så vi kan forsøge at få taget hånd om det fremadrettet. Jeg vil i første omgang gå i dialog med myndighederne, forbundene, de grønlandske folketingsmedlemmer og landsstyret om, hvordan vi får målrettet indsatsen og hjulpet de grønlandske betjente på bedste vis, siger justitsminister Nick Hækkerup.Leverandører
Ændre marked
Tilbage til toppen
Luk