01-09-2020

Historisk lav kriminalitet, men vi ved det ikke

Indbrudsraten er faldet dramatisk de seneste år.

Det kan være udfordrende at korrigere folks opfattelse af kriminalitet, viser nyt studie. Især spiller enkelthistorier i medierne en rolle.

De fleste danskere tror, at kriminaliteten er i fremgang eller uændret. Det svarede omkring trefjerdedele i en undersøgelse lavet af Justitsministeriet i 2017. Men statistikkerne afslører, at der i løbet af de seneste godt 20 år faktisk har været en nedgang på 31 pct. i det samlede antal anmeldte straffelovsovertrædelser. Det oplyser Trygfonden.

"Det er paradoksalt, at verden bevæger sig i en positiv retning, mens folk tror, at den bliver værre. Her er det interessant at spørge: 'Hvordan kan vi ændre det?'," siger Asmus Leth Olsen, professor MSO ved Institut for Statskundskab på Københavns Universitet, til Videnskab.dk.

Han er medforfatter på et nyt studie, som undersøger oplysningskampagners virkning på folks viden om kriminalitet.

Kløft mellem vores forestillinger og virkeligheden
Indbrudsraten var i 2019 den laveste, siden Danmarks Statistik begyndte at gøre det op i 1996. Mængden af årlige indbrud er desuden blevet halveret inden for de seneste 10 år, og det betegner Asmus Leth Olsen som »en voldsom forbedring på et vigtigt område«.

Under det nye studie sendte forskerne et spørgeskema til 6.481 danskere, hvor de blandt andet spurgte folk, om de troede, at indbrudsraten indenfor de seneste 10 år er steget, uændret eller faldet. Men selvom der var 33 procents sandsynlighed for at svare rigtigt ved et rent tilfælde, svarede kun 40 procent korrekt, og over halvdelen vidste ikke, at indbrudsraten er faldet dramatisk.

"Vi mennesker hører om indbrud i medierne næsten dagligt. Når vi åbner en lokalavis, beskriver den indbrud i området, og vi ved fra studier, at den slags enkeltsager og cases betyder meget for folks verdensopfattelse," forklarer Asmus Leth Olsen.

Læs den fulde artikel på Videnskab.dkLeverandører
Ændre marked
Tilbage til toppen
Luk