25-12-2018

Her har Datatilsynet gennemført tilsyn siden GDPR-start

Mange har vist interesse for, hvor Datatilsynet har været på tilsyn her i efteråret, da det er de første tilsyn, der gennemføres efter det nye retsgrundlag, der kom 25. maj med databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven. Derfor har Datatilsynet offentliggjort en oversigt over, hvor der er ført tilsyn, og hvad emnet for de enkelte tilsyn har været. Selve tilsynene er gennemført, men sagsbehandlingen er ikke afsluttet, og derfor har Datatilsynet endnu ingen bemærkninger til de enkelte tilsyn

Tilsyn vedr. behandlingssikkerhed:

Region Hovedstaden: Sundhedsplatformen - behandlingssikkerhed

Region Sjælland: Sundhedsplatformen - behandlingssikkerhed

Arp-Hansen Hotel Group A/S: Sletning

Taxa 4x35: Sletning

IDdesign A/S: Sletning

Juridiske tilsyn:

Den Uafhængige Politiklage-myndighed: Registreredes rettigheder efter retshåndhævelsesloven

Auditørkorpset: Registreredes rettigheder efter retshåndhævelsesloven

Dating.dk ApS: Behandlingshjemmel og sikkerhed

Matas A/S - Club Matas og tilhørende underklubber: Behandlingshjemmel og sikkerhed

Gyldendal A/S - bogklubber: Behandlingshjemmel og sikkerhed

Varde Kommune: Fortegnelsen

Holstebro Kommune: Fortegnelsen

Ringkøbing-Skjern Kommune: Fortegnelsen

Randers Kommune: Anvendelse af databehandlere

Viborg Kommune: Anvendelse af databehandlere

Internationale tilsyn:

SIS (Schengen Informations System)

VIS (Visa Informations Systems)

DPO-tilsyn:

Alle ministerier (departementer), kommuner, regioner samt seks privathospitaler (Aleris Hamlet Hospitaler A/S, Aleris Hamlet Hospitaler Ringsted A/S, Capio CFR A/S, GHP Gildhøj Privathospital ApS, Kysthospitalet Skodsborg A/S og Privathospitalet Danmark A/S): Udpegelse af databeskyttelsesrådgiver

Baggrund om tilsyn

Datatilsynet er den centrale - uafhængige - myndighed, der fører tilsyn med, at reglerne om databeskyttelse bliver overholdt. Vores arbejdsfelt er bredt og varieret og spænder fra at vejlede og rådgive til at behandle klagesager og ansøgninger om tilladelse til at behandle personoplysninger, ligesom vi også hvert år gennemfører forskellige typer af tilsyn hos myndigheder og virksomheder og deltager i bl.a. det fælles europæiske samarbejde om databeskyttelse.

Når det gælder de forskellige typer af tilsyn, foretager Datatilsynet hvert år et antal planlagte tilsyn, hvor vi i første omgang finder frem til, hvilke temaer og myndigheder / virksomhedsbrancher tilsynene skal dække, og herefter finder vi så frem til de enkelte dataansvarlige, som skal være genstand for vores tilsyn. Vi tager hvert år også altid et antal ekstra sager op på eget initiativ (ad hoc-tilsyn) som følge af konkrete hændelser.

Læs mere

Hvis du er interesseret i at læse mere om baggrunden for de temaer, Datatilsynet har fokuseret på i de planlagte tilsyn, kan du læse mere her.


Leverandører
Ændre marked
Tilbage til toppen