15-09-2021

Her er de 145 brandøvelsespladser, der skal undersøges for giftigt stof

Foto: Pixabay

Stoffet PFOS er kommet i søgelyset, efter at der er gjort store fund i køer, som har græsset tæt på brandskolen i Korsør. De fem regioner har derfor nu i samarbejde med kommunerne indsamlet oplysninger om, hvor der ellers har været eller er brandøvelsespladser i Danmark. Samlet set er der fundet 145 lokaliteter i landet, som skal undersøges nærmere. Det oplyser Beredskabsinfo.

Danske Regioner er klar med et overblik over brandøvelsespladser i Danmark. Her kan man se, om pladserne ligger i en risikozone i forhold til boliger, grundvand eller overfladevand, men ikke hvorvidt de er forurenede. Det skal undersøges nu.

- Det er rigtig godt, at vi nu har et overblik over brandøvelsespladser, så vi alle kan sætte turbo på arbejdet med at komme eventuelle forureninger til livs, siger Heino Knudsen, der er formand for Danske Regioners Udvalg for Miljø og Ressourcer.

Af overblikket kan man også se, at der mange steder allerede er sat aktiviteter i gang på lokaliteterne. På dem, hvor der ikke er sat aktiviteter i gang, skal kommunen nu for hver lokalitet tage stilling til, om der kan gives et påbud til forureneren. Altså om forureneren stadig findes og selv skal undersøge og rense op efter en eventuel forurening.

I denne artikel  er der link til oversigt med de 145 lokaliteter.Leverandører
Ændre marked
Tilbage til toppen
Luk