23-12-2018

GPS-sporing bliver ulovlig

Folketinget har vedtaget en ændring af blandt andet Straffeloven, der betyder, at privates sporing med GPS uden samtykke eller anden hjemmel fra 1. januar 2019 bliver ulovlig.

Det har SikkerhedsBranchen meddelt sine medlemmer, og ændringen har først og fremmest betydning for de virksomheder, der arbejder med privat efterforskning.

Der indsættes en ny paragraf i Straffeloven, der lyder:

”§ 264 b. Den, der uberettiget ved hjælp af en gps eller et andet lignende apparat registrerer en andens færden, straffes med bøde eller fængsel indtil 6 måneder.”

Lovændringen er en del af en samling ændringer, der også strammer politiets muligheder for at bruge GPS i efterforskningen gevaldigt. Samtidig kan man i bemærkningerne til lovforslaget læse, at Straffelovrådet nu betragter GPS som et groft indgreb i privatlivet.

Man kan fortsat GPS-spore sin egne ejendele og sine medarbejdere, hvis medarbejderne har givet samtykke til sporingen.

Kilde: SikkerhedsBranchen


Leverandører
Ændre marked
Tilbage til toppen