19-07-2019

Fortsat færre anmeldte ejendomsforbrydelser

En af årsagerne til faldet i ejendomsforbrydelser skyldes den faldende tendens i antallet af anmeldelser om hærværk i perioden 2009 til 2019. Foto: Pixabay

Det samlede antal ejendomsforbrydelser herunder bl.a. tyveri og indbrud, er på det hidtil laveste niveau, siden Danmarks Statistik begyndte at sæsonkorrigere i 1995.

Med 72.708 anmeldelser i årets andet kvartal er antallet fx faldet 38 pct. siden tredje kvartal 2009, hvor der blev anmeldt 118.089 ejendomsforbrydelser.

Fald i anmeldte hærværk
En af årsagerne til faldet i ejendomsforbrydelser skyldes den faldende tendens i antallet af anmeldelser om hærværk i perioden 2009 til 2019. I årets andet kvartal blev der registreret 5.297 anmeldelser, når der er korrigeret for sæsonudsving. Det er 47 pct. lavere end i 2009, hvor der blev anmeldt 9.999 tilfælde.

Antallet af anmeldte tyverier og indbrud falder fortsat
Tyverier og indbrud har med en samlet andel på 51 pct. en stor betydning for op- og nedgang i det samlede antal anmeldte ejendomsforbrydelser. Antallet af anmeldelser har i en årrække været faldende for begge lovovertrædelser og i andet kvartal blev der anmeldt 24.947 tyverier og 12.269 indbrud, når der er korrigeret for sæsonudsving. Dette er de hidtil laveste antal for både tyverier og indbrud. Med indbrudsparagraffen (§ 276a), som indtrådte pr. 1. januar 2018, registreres en række anmeldelser nu som indbrud, hvor det tidligere var tyveri. Dette kan formentlig forklare den mindre stigning i anmeldte indbrud i starten af 2018.

Færre straffelovsforbrydelser
Der blev i alt anmeldt 83.293 straffelovsforbrydelser i andet kvartal, når der er korrigeret for sæsonudsving. Det er et fald på 6 pct. i forhold til årets første kvartal. For nogle typer lovovertrædelser har der dog været en mindre stigning i antallet af anmeldelser. Dette gælder eksempelvis lomme- og tasketyverier, trusler, voldtægt mv. og blufærdighedskrænkelser.

Kilde: Danmarks Statistik


Leverandører
Ændre marked
Tilbage til toppen