13-10-2019

Forstærket indsats mod indbrud i Sønderborg

Trygheden blandt borgerne i Sønderborg skal øges gennem en forstærket indsats imod indbrud. Det er målsætningen for et nyt partnerskab, Bo trygt i Sønderborg, som vil arbejde for at sænke antallet af indbrud i kommunen med to tredjedele. Bag indsatsen står Sønderborg Kommune, Syd- og Sønderjyllands Politi, TrygFonden, Realdania, Bolius og Det Kriminalpræventive Råd.

Borgmester Erik Lauritzen har sammen med politidirektør Jørgen Meyer og Bo trygt underskrevet en partnerskabsaftale, hvor de forpligter sig til at medvirke i et nyt partnerskab mod indbrud.

Partnerskabet, der får navnet "Bo trygt i Sønderborg", vil skærpe indsatsen imod indbrud i kommunen og har som ambition at antallet af indbrud skal nedbringes med to tredjedele. Det skal blandt andet ske gennem en styrket indsats for at forebygge indbrud og dermed skabe større tryghed blandt borgerne.

Sønderborg Kommune har i en periode i 2018 og starten af 2019 været plaget af en stor mængde af indbrud. Derfor har Syd- og Sønderjyllands Politi tidligere nedsat en særlig task force, som har stået for efterforskningen af indbrud i kommunen.

Efterforskningsarbejdet har ført til en række anholdelser i et større sagskompleks, der for tiden behandles ved Retten i Sønderborg.

For at fastholde den positive udvikling i antallet af indbrud, har Syd og Sønderjyllands Politi samt Sønderborg Kommune valgt at gå med i Bo Trygt.

I det nye partnerskab, der er et pilotprojekt, vil Bo trygt sammen med Sønderborg Kommune og Syd- og Sønderjyllands Politi blandt andet arbejde for at styrke det lokale nabofællesskab og her rekruttere mindst 2.000 nye, aktive nabohjælpere.

Desuden vil Bo trygt i Sønderborg arbejde for at:

Alle borgere i kommunen præsenteres for konkrete og let tilgængelige råd, som kan medvirke til at forebygge indbrud i eget hjem

Borgerne opfordres til at involvere sig i at øge trygheden og forebygge indbrud i deres nabolag

Gennemføre forebyggende indsatser i de mest indbrudsplagede områder i kommunen

Øge trygheden i den offentlige debat om indbrud, blandt andet ved at dele positive informationer om fakta og gode råd

Desuden omfatter samarbejdet mulighed for uvildige foredrag om indbrud i grundejerforeninger.

Bag Bo trygt står TrygFonden, Realdania, Bolius og Det Kriminalpræventive Råd (DKR).

Arbejdet starter allerede 11. november med et borgermøde, hvor borgerne inviteres til blandt andet at få styrket deres viden om, hvad de selv kan gøre for at forebygge indbrud både i eget hjem og hos naboerne gennem nabohjælp.

Borgmester Erik Lauritzen er begejstret for det nye samarbejde:

- Vi har i en periode haft alt for mange indbrud i Sønderborg Kommune. Det skal være trygt at bo i kommunen, og med Bo Trygt vil vi gøre det endnu sværere for tyvene at begå indbrud i vores kommune. Jeg er overbevist om, at et styrket nabofælleskab, hvor vi kigger lidt mere over hækken og interesserer os for hinanden kan gøre en positiv forskel. Sammen med en række gode tilbud fra Bo trygt i Sønderborg, som kan hjælpe borgerne med at forebygge indbrud i deres eget hjem, vil helt sikkert nedbringe antallet af indbrud, siger Erik Lauritzen.

Politidirektør Jørgen Meyer er enig med borgmesteren og tilføjer:

- Vi har brug for borgernes hjælp, hvis vi på den lange bane skal komme indbrud i Sønderborg Kommune til livs. Derfor er vi glade for, at vi nu har et samarbejde om at inddrage borgerne. Når vi mobiliserer flere borgere til at sikre deres hjem bedre og samtidig blive aktive nabohjælpere, så kommer vi et stort skridt fremad på vejen i arbejdet for at bekæmpe indbrud, siger Jørgen Meyer.

I Bo trygt er der stor begejstring for det engagement, som Sønderborg Kommune og Syd- og Sønderjyllands Politi lægger for dagen i det nye partnerskab.

- Vi kan kun for alvor bekæmpe indbrud og øge trygheden lokalt gennem samarbejder, hvor alle er med til at styrke indsatsen. Det nye partnerskab omkring Sønderborg Kommune er et rigtig godt eksempel på, hvordan vi bør gøre, siger Britt Wendelboe, programchef i TrygFonden og repræsentant for Bo trygt.


Leverandører
Ændre marked
Tilbage til toppen