19-11-2018

Fornyet fokus på stalkingofre

Mellem 67.000 og 98.000 personer har inden for det seneste år oplevet at blive stalket, viser en ny rapport fra Justitsministeriets Forskningskontor. Her fremgår det blandt andet, at en stor del af stalkingofrene må foretage ændringer i hverdagen i forsøget på at komme stalkingen til livs. Justitsminister Søren Pape Poulsen vil derfor bede politiet foretage et eftersyn af de initiativer, der er sat i værk for at hjælpe ofrene.

Fra uønskede sms’er og telefonopringninger til vold, trusler og overvågning. Sådan karakteriserer ofrene for stalking deres oplevelser i en ny undersøgelse. I alt 2 pct. af danskerne mellem 18 og 74 år har i løbet af det seneste år oplevet at være udsat for stalking svarende til mellem 67.000 og 98.000 personer. Tallet kan dog ikke sammenlignes med ministeriets tidligere undersøgelse på området fra 2013, da et revurderet spørgedesign er blevet taget i brug for at opnå mere præcise data.

I undersøgelsen fremgår det blandt andet, at under 25 pct. af alle stalkingofrene har kontaktet politiet i sagen. En hyppig begrundelse for ikke at anmelde forholdet til politiet er, at personen udsat for stalking ikke mener, at forholdet var alvorligt nok.

Regeringen er optaget af de konsekvenser, stalkingen kan have for ofrene, og derfor vil justitsminister Søren Pape Poulsen nu bede politiet tjekke indsatsen på området.

Justitsminister Søren Pape Poulsen siger:

”Det er vigtigt for mig, at ofrene føler, at de trygt kan gå til politiet og få hjælp – også på dette område. Borgerne skal ikke være i tvivl om, at deres anmeldelse tages alvorligt og behandles ordentligt og korrekt. Derfor har jeg også bedt Rigspolitiet om sammen med de relevante interessenter at foretage et eftersyn af, om de initiativer, vi iværksatte i 2016, virker, eller om der er behov for at justere på politiets indsats på området”

Den nye undersøgelse er foretaget på baggrund af udspillet ”Stop stalking”, der blev lanceret i 2016 af Justitsministeriet og det daværende Ministerium for Børn, Undervisning og Ligestilling. Undersøgelsen skal give yderligere kvalificering af viden om stalking, der tidligere har været begrænset.


Tags

Leverandører
Ændre marked
Tilbage til toppen