01-06-2020

Folketinget vedtager øgede muligheder for overvågning i det offentlige rum

Ny lov giver myndigheder og private øgede overvågningsmuligheder.

Fra 1. juli kan de danske kommuner få lov til at filme borgerne på gader, veje og pladser, hvis kommunen og politiet mener, det kan fremme trygheden. Og både offentlige myndigheder og private virksomheder får lov til at overvåge arealer op til 30 meter fra bygningen.

Det er konsekvensen af den lov, et flertal i Folketinget vedtog i torsdags. Her er de nye muligheder for overvågning:

Udvidet kommunal videoovervågning

Danske kommuner kan efter drøftelse med politidirektøren foretage tv-overvågning af gade, vej, plads eller lignende område, som benyttes til almindelig færdsel, med henblik på at fremme trygheden.

Overvågning ved offentlige bygninger

Alle offentlige myndigheder får udvidet mulighed for at videoovervåge foran offentlige bygninger. De må foretage tv-overvågning af arealer, som ligger i umiddelbar tilknytning til egne bygningers indgange og facader, når overvågningen er klart nødvendig af hensyn til kriminalitetsbekæmpelse.

Overvågning af arealer i nærheden

Bestemte private virksomheder og offentlige myndigheder kan overvåge offentlige arealer, som ligger op til 30 meter fra, hvor virksomheden eller myndigheden er placeret. Eksempelvis må detailbutikker overvåge områder, der ligger op til 30 meter fra butikkens indgange og facader. Tv-overvågning må dog kun ske, hvis overvågningen er klart nødvendig af hensyn til kriminalitetsbekæmpelse.

Myndigheder skal registreres i politiets register

Det bliver obligatorisk for alle myndigheder, der bruger videoovervågning, at tilmelde sig politiets register over tv-overvågningskameraer, Polcam, så politiet lettere kan tilgå det.

Myndigheder kan beholde optagelser med personoplysninger i længere end 30 dage

Offentlige myndigheder og private, som tv-overvåger efter reglerne i loven, får i særlige tilfælde lov til at opbevare billed- og lydoptagelser med personoplysninger i længere end de nuværende 30 dage, som den tidligere tv-overvågningslov har tilladt. Optagelserne kan gemmes i mere end 30 dage, hvis det er nødvendigt af hensyn til en indgivet anmeldelse om strafbart forhold.Leverandører
Ændre marked
Tilbage til toppen