06-03-2020

Flere kvinder udsættes for voldtægt

Ny rapport: Flere end 6.700 kvinder blev udsat for voldtægt eller voldtægtsforsøg i 2019. Det er stærkt bekymrende, og der er behov for en national forebyggelsesstrategi med indsatser på flere fronter, mener Det Kriminalpræventive Råd.

Antallet af kvinder, der blev udsat for voldtægt eller voldtægtsforsøg i 2019 var signifikant flere end 6.700. Det viser netop offentliggjorte hovedtal fra offerundersøgelsen Udsathed for vold og andre former for kriminalitet som Justitsministeriet, Det Kriminalpræventive Råd og Rigspolitiet har gennemført i samarbejde med Københavns Universitet.

Siden 2008 har man i offerundersøgelserne spurgt kvinder, om de er blevet udsat for voldtægt eller forsøg på det. Og der ses en klar stigning i, hvor mange kvinder, der fortæller, at de er blevet tvunget til samleje.

- For ti år siden viste offerundersøgelserne, at omkring 3.000 kvinder årligt blev udsat for voldtægt eller voldtægtsforsøg, så det er meget bekymrende, at tallet i 2019 nu er over 6.700, siger Jonas Mannov, der er analytiker i Det Kriminalpræventive Råd (DKR).

Behov for forebyggelse

Ifølge forebyggelseschef for Det Kriminalpræventive Råd Christina Hviid kalder de nye tal på handling, som ikke kun har fokus på at forbedre indsatsen, når skaden er sket.

- Vi står som samfund med et alvorligt problem, vi må tage seriøst. Der er behov for en indsats, som i langt højere grad er vidensbaseret og helhedsorienteret. Der er overraskende lidt viden om, hvordan vi bedst forebygger voldtægt, og det bør der gøres noget ved. Vi ved fx for lidt om gerningsmændene, og hvad der skal til for at ændre deres adfærd, siger forebyggelseschef Christina Hviid.

Det Kriminalpræventive Råd anbefaler derfor en national strategi for forebyggelse af voldtægt.

- Seksuelle overgreb er en meget kompleks problemstilling. Derfor er der behov for en bred og systematisk forebyggelsesindsats, hvor alle aktører på området, bl.a. myndigheder, organisationer, politikere og eksperter, bringer deres viden i spil og forpligter sig til handling, så den samlede indsats får et løft. Det er afgørende, at borgerne involveres, for det handler også om at ændre normer og værdier. Der er tidligere sat fokus på politiets håndtering af voldtægtsanmeldelser og hjælpen til voldtægtsofre. Vi er overbeviste om, at antallet af voldtægter kan reduceres med en klar samlet strategi for, hvordan vi tackler problemet, siger Christina Hviid.
Leverandører
Ændre marked
Tilbage til toppen