04-04-2019

Færre idømmes samfundstjeneste

Antallet af domme med vilkår om samfundstjeneste for overtrædelse af straffeloven er faldet siden 2016, hvor antallet var på sit højeste.

Antallet steg fra 2014 til 2016 med 62 procent, og udviklingen dengang skal sandsynligvis ses i sammenhæng med en ændring af straffeloven, der trådte i kraft 1. maj 2015.

Formålet med ændringen var blandt andet, at samfundstjeneste i højere grad skal bruges som et alternativ til ubetinget fængsel. Alligevel har antallet været faldende de to sidste år. Domme med vilkår om samfundstjeneste er faldet fra at udgøre 32 procent i 2016 af det samlede antal ubetingede frihedsstraffe og samfundstjenestedomme for overtrædelse af straffeloven til at udgøre 28 procent i 2018.

Kilde: Dansk Statistik


Leverandører
Ændre marked
Tilbage til toppen