20-05-2018

Enigt Folketing sikrer tryggere forhold for vidner

Fra den 1. juli 2018 kan vidner se frem til styrkede og mere trygge forhold, når de skal afgive forklaring i forbindelse med en retssag.

Fra den 1. juli 2018 kan vidner se frem til styrkede og mere trygge forhold, når de skal afgive forklaring i forbindelse med en retssag. Det sker, efter et enigt Folketing i dag har vedtaget en række af initiativerne fra justitsministerens vidnepakke.

Justitsministeren fremlagde tilbage i november 2017 en vidnepakke, der med ti konkrete initiativer skal forbedre forholdene og trygheden for vidner.

Nu har et enigt Folketing vedtaget de dele af vidnepakken, der krævede lovændring. Der er blandt andet tale om øget adgang til, at utrygge vidner kan afgive vidneforklaring via videolink, og at utryghedsskabende tilhørere, eksempelvis bandemedlemmer, kan nægtes adgang til retssalen. Derudover vil fængselsbetjente fremover kunne være delvist anonyme, når de skal afgive vidneforklaring. Samtidig sikres det, at muligheden for at afgive forklaring anonymt ikke forspildes, f.eks. fordi et vidnes navn og adresse under efterforskningen er blevet gerningsmanden bekendt.

Justitsminister Søren Pape Poulsen siger:

”En vigtig forudsætning for, at vi kan komme efter bandemedlemmerne, er, at vidner går til politiet og hjælper med at få banderne bag tremmer. Hverken frygt for repressalier eller trusler må nogensinde stå i vejen for, at vidner stiller sig i vidneskranken. Derfor er jeg glad for, at et enigt Folketing i dag er med til at skabe bedre forhold for vidner, hvor vi bl.a. fjerner bandemedlemmer fra tilhørspladserne, styrker vidnernes muligheder for at fremstå anonymt i politirapporten og sikrer, at fængselsbetjentes fulde navn og adresse fremover ikke fremgår af politirapporter og i straffesager.”

Ministeren præsenterede i sommeren 2017, i forbindelse med den verserende bandekonflikt, 12 nye initiativer, der skal styrke kampen mod banderne. Vidnepakken er en udmøntning af ét af disse initiativer. Der blev ligeledes præsenteret et forslag om at skærpe straffen for trusler mod vidner, som Folketinget vedtog den 20. februar 2018.


Leverandører
Ændre marked
Tilbage til toppen