09-08-2019

Efterretningstjenester delte ulovligt data om danskere i flere år

Politiets Efterretningstjeneste fik uden retskendelse gennem en periode på mindst fire år overvågningsoplysninger om danske statsborgere, som Forsvarets Efterretningstjeneste havde indhentet.

Politiets Efterretningstjeneste (PET) og Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) havde i mindst fire år et ulovligt samarbejde om udveksling af overvågningsoplysninger om danske statsborgere.

Det fremgår af årsrapporterne fra Tilsynet med Efterretningstjenesterne om de to tjenesters arbejde i 2018.

Konkret handlede samarbejdet om, at PET uden retskendelse kunne få adgang til oplysninger om personer bosiddende i Danmark, som FE havde indhentet som rådata i forbindelse med tjenestens efterretningsvirksomhed rettet mod forhold i udlandet. Når PET selv indhenter oplysninger af den slags, så kræver det en retskendelse.

Tilsynet meddelte den 28. juni 2018 PET og FE, at den pågældende praksis ikke havde hjemmel i hverken PET- eller FE-loven. Tjenesterne besluttede derfor at indstille det konkrete samarbejde. På det tidspunkt havde tjenesterne udvekslet oplysninger i mindst fire år.

PET vil ikke oplyse, hvor længe det ulovlige samarbejde har fundet sted, da justitsministeren og forsvarsministeren er blevet bedt om at redegøre for sagen over for Folketingets kontroludvalg med efterretningstjenesterne.Leverandører
Ændre marked
Tilbage til toppen