11-11-2018

Datatilsynet laver udkast til konsekvensanalyse-liste

Datatilsynet har skrevet et udkast til en liste over situationer, hvor dataansvarlige altid skal udarbejde konsekvensanalyser.

Det er et krav i databeskyttelsesforordningen, at de nationale datatilsyn i alle EU-lande hver især udarbejder lister over situationer, hvor det er obligatorisk at foretage konsekvensanalyser, ligesom det er et krav, at udkastet til denne liste forelægges Det Europæiske Databeskyttelsesråd (EDPB) for en udtalelse.

Datatilsynet har derfor forelagt sit udkast for EDPB og forventer at modtage EDPB’s udtalelse vedrørende listen i december 2018, hvorefter en endelig liste vil blive offentliggjort.

Se udkastet her.


Leverandører
Ændre marked
Tilbage til toppen