26-07-2020

Datatilsynet kritiserer Fynbus

Datatilsynet udtaler alvorlig kritik af Fynbus I/S, fordi selskabet ikke i tilstrækkeligt omfang har iagttaget oplysningspligten i flere af sine tjenester, som indsamler personoplysninger, herunder oplysninger om kunders rejsehistorik.

Datatilsynet indledte i efteråret 2019 et skriftligt tilsyn med Fynbus I/S. Tilsynet fokuserede på Fynbus’ iagttagelse af oplysningspligten i forbindelse med indsamling af oplysninger om kunders rejsehistorik.

Datatilsynet har fundet, at Fynbus I/S ikke har iagttaget oplysningspligten i forbindelse med indsamling af personoplysninger i tre ud af fem app- eller web-tjenester, fordi de påkrævede oplysninger ikke bliver ”givet” til kunderne i forbindelse med indsamlingen. Kunderne har derimod selv skullet fremsøge oplysningerne på hjemmesiden.

Datatilsynet har på den baggrund fundet grundlag for at udtale kritik.

Datatilsynet har derudover fundet, at Fynbus I/S’ privatlivspolitik for to af tjenesterne ikke indeholder tilstrækkelig information til at kunne opfylde oplysningspligten, hvilket Datatilsynet ligeledes udtaler kritik for.

Kilde: Datatilsynet

Endelig har tilsynet fundet, at Fynbus I/S’ privatlivspolitik for én af tjenesterne er særdeles mangelfuld. Tilsynet har på den baggrund fundet anledning til at udtale alvorlig kritik for manglende efterlevelse af oplysningspligten.Leverandører
Ændre marked
Tilbage til toppen