26-07-2020

Datatilsynet kritiserer Fynbus

Datatilsynet udtaler alvorlig kritik af Fynbus I/S, fordi selskabet ikke i tilstrækkeligt omfang har iagttaget oplysningspligten i flere af sine tjenester, som indsamler personoplysninger, herunder oplysninger om kunders rejsehistorik.

Datatilsynet indledte i efteråret 2019 et skriftligt tilsyn med Fynbus I/S. Tilsynet fokuserede på Fynbus’ iagttagelse af oplysningspligten i forbindelse med indsamling af oplysninger om kunders rejsehistorik.

Datatilsynet har fundet, at Fynbus I/S ikke har iagttaget oplysningspligten i forbindelse med indsamling af personoplysninger i tre ud af fem app- eller web-tjenester, fordi de påkrævede oplysninger ikke bliver ”givet” til kunderne i forbindelse med indsamlingen. Kunderne har derimod selv skullet fremsøge oplysningerne på hjemmesiden.

Datatilsynet har på den baggrund fundet grundlag for at udtale kritik.

Datatilsynet har derudover fundet, at Fynbus I/S’ privatlivspolitik for to af tjenesterne ikke indeholder tilstrækkelig information til at kunne opfylde oplysningspligten, hvilket Datatilsynet ligeledes udtaler kritik for.

Kilde: Datatilsynet

Endelig har tilsynet fundet, at Fynbus I/S’ privatlivspolitik for én af tjenesterne er særdeles mangelfuld. Tilsynet har på den baggrund fundet anledning til at udtale alvorlig kritik for manglende efterlevelse af oplysningspligten.Leverandører
Ændre marked
Tilbage til toppen
Luk