10-08-2020

Datatilsynet godkender, at virksomhed godt må aflæse medarbejderes fingeraftryk

Datatilsynet har vurderet, at en virksomhed godt må aflæse fingeraftryk i forbindelse med adgangskontrol, hvis det er et spørgsmål om virksomhedens produktion og eksport.

Datatilsynet har truffet afgørelse i en sag, hvor en fagforening på vegne af et af foreningens medlemmer har klaget over, at en virksomhed behandler oplysninger om fingeraftryk med henblik på entydig identifikation af, hvilken medarbejder der tilgår og forlader arbejdspladsen.

Virksomheden oplyste, at der var tale om en kontrolforanstaltning, som var varslet i henhold til DA/LO-aftalen om kontrolforanstaltninger.

Virksomheden begrundede kontrolforanstaltningen med, at det er afgørende for fødevaresikkerheden, herunder virksomhedens eksportmuligheder, at uvedkommende ikke får adgang til produktionen, og at det til enhver tid kan identificeres, hvem der har deltaget i produktionen af et givent produkt. Nøglebrikker, som medarbejderne scanner, giver ikke tilstrækkelig sikkerhed for, at det entydigt kan identificeres, hvem der har været til stede i produktionen, da der kan ske tyveri af nøglebrikker eller ombytning af nøglebrikker såvel fejlagtigt som bevidst.

Efter en samlet gennemgang fandt Datatilsynet, at der ikke var grundlag for at tilsidesætte virksomhedens vurdering. Behandlingen kunne derfor finde sted inden for rammerne af databeskyttelsesreglerne.Leverandører
Ændre marked
Tilbage til toppen