15-05-2020

Danmark vil sende ekstra hjælp til overvågningen af EU’s ydre grænse

Vi skal ikke acceptere, at folk krydser grænserne illegalt. Der er ikke fri indvandring. Jeg er derfor glad for, at vi nu kan sende mere hjælp til beskyttelsen af vores fælles ydre grænse, siger udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye.

Efter i marts at have udsendt et flybidrag vil regeringen nu udsende yderligere en dansk helikopter og et køretøj til EU’s grænseagentur Frontex.

Regeringen har valgt at tilbyde yderligere bidrag til EU’s grænse- og kystvagtsagentur, Frontex, til støtte i den aktuelle situation i Grækenland. Bidragene, der kommer fra Forsvaret, består af et køretøj med termisk observationsudstyr i ca. tre måneder og et Fennec-helikopterbidrag i op til tre måneder snarest muligt.

Det danske tilbud kommer oveni de allerede planlagte bidrag i 2020 samt det Challenger-overvågningsfly, som regeringen udsendte til Frontex's operation i Grækenland i ca. 30 dage i marts i år. Beredskabsstyrelsen har derudover i sidste uge meldt sig klar til at udsende 44 såkaldte PREFAB-containere til Grækenland, der f.eks. kan anvendes til sundhedsklinikker, køkken, bad, toilet, indkvartering eller isolationsstuer.

- Behovet for at beskytte EU’s ydre grænser er hverken forduftet eller formindsket pga. covid-19. Tværtimod er der kun endnu mere brug for at have styr på de ydre grænser og hvem der får adgang til Europa. Også derfor styrker vi nu vores i forvejen substantielle bidrag til Frontex. Så vi i fællesskab i Europa bedre kan sætte ind mod illegale migrationsstrømme og værne om vores sikkerhed og tryghed, siger udenrigsminister Jeppe Kofod.

Og udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye supplerer:

- Vi skal ikke acceptere, at folk krydser grænserne illegalt. Der er ikke fri indvandring. Vi har en lovgivning, der bestemmer, hvem der kan få opholdstilladelse. Jeg er derfor glad for, at vi nu kan sende mere hjælp til beskyttelsen af vores fælles ydre grænse.

Danmarks bidrag til Frontex

Det aktuelle tilbud omfatter et køretøj med termisk observationsudstyr i ca. tre måneder og et Fennec helikopterbidrag i op til tre måneder som vil kunne indsættes snarest muligt.

Tilbuddet supplerer allerede besluttede danske kapacitetsbidrag til Frontex’ indsats på de græske øer i 2020. Der er udsendt et patruljebådsbidrag for hele 2020. Der er tale om to patruljebåde samt ca. 17 personer fra Rigspolitiet og Forsvaret på øen Kos. Hertil kommer fra Forsvaret et køretøj med termisk observationsudstyr i seks måneder fra april 2020 på Kos og to udsendelser af et Challenger-overvågningsfly i ca. 30 dage i februar 2020 til Kreta og i ca. 30 dage til Rhodos i marts 2020. Derudover har Rigspolitiet to mand på øen Lesbos, der hjælper med tvangsudsendelser, og Forsvarsministeriet har fem mand på Lesbos og øen Samos, der bl.a. optager fingeraftryk.

Slutteligt udsendes et fly fra Hjemmeværnet i ca. 30 dage i august 2020 til Frontex’ operation i Spanien.

Foruden materielbidrag bidrager Forsvaret og Rigspolitiet også med personel til Frontex svarende til sammenlagt ca. 40 årsværk i 2020 til bl.a. grænsekontrolopgaver.

Det kan desuden oplyses, at det danske patruljebådsbidrag på baggrund af en henvendelse fra de lokale græske myndigheder har forlænget deres daglige patruljeringstid. Dette skal ses som en styrkelse af den operative grænsekontrolindsats i området.Leverandører
Ændre marked
Tilbage til toppen
Luk