21-05-2020

Danmark øgede i 2019 sit bidrag til verdens brændpunkter

Forsvarsminister Trine Bramsen.

Over en halv milliard kroner bidrog til at fremme Danmarks sikkerhed og forebygge konflikt, migration og ekstremisme.

Over 500 mio. kr. fordelt på indsatser i 15 lande. Hvert år bidrager Danmark til stabilitet i skrøbelige og konfliktramte brændpunkter rundt om i verden og bidrager dermed til at fremme sikkerhed gennem bl.a. forebyggelse af ekstremisme og migration. I 2019 øgede Danmark sit bidrag med 20 mio. kr. til stabilisering og søsatte to nye indsatser i Syrien-Irak og Guineabugten.

Skrøbelighed og konflikt leder til migrationsstrømme mod Europa, gennemgribende overgreb mod lokalbefolkninger, manøvrerum for ekstremisme og underminering af langsigtet udviklingssamarbejde.

Ét af de danske redskaber til at imødegå disse udfordringer er Freds- og Stabiliseringsfonden – en interministeriel fond oprettet i 2010 for at fremme danske freds- og stabiliseringsindsatser i krydsfeltet mellem sikkerhed og udvikling.

Fondens budget var i 2019 på mere end 500 mio. kr., hvilket er ca. 20 mio. kr. mere end 2018. Midlerne blev brugt på indsatser i seks regioner og 15 lande, herunder Mellemøsten, Sahelregionen og Ukraine. Indsatserne tæller blandt andet konfliktløsning, kapacitetsopbygning af sikkerhedsstyrker og minerydningsaktiviteter. Fonden har i 2020 også finansieret støtte til den globale COVID-19-respons.

Årsrapporten gennemgår Danmarks centrale stabiliseringsindsatser i 2019.

To nye programmer med fokus på Irak og Syrien og Guineabugten

I 2019 blev der lanceret to nye, flerårige freds- og stabiliseringsprogrammer med fokus på Irak og Syrien samt fremme af maritim sikkerhed i Guineabugten. I Syrien og Irak støtter Danmark stabiliseringsindsatser inden for minerydning og adgang til drikkevand og sanitet, så det er blevet mere sikkert for fordrevne irakere at vende hjem til befriede område.

Foruden de nye programmer har der i 2019 været fokus på implementering af igangværende indsatser i Ukraine, Afghanistan, Sahelregionen og Afrikas Horn.

I 2020 fortsætter fokus på igangværende projekter, og der vil, såfremt der opstår akutte behov, også i 2020 være afsat midler til fleksibelt og hurtigt at kunne støtte indsatser i skrøbelige kontekster og konflikter, der falder inden for regeringens prioriteter.

Forsvarsminister Trine Bramsen siger:

”Det er vigtigt, at vores militære indsatser understøttes af civil-militære indsatser rettet mod de samfund, hvor der er konflikter. Militære indsatser er sjældent løsningen alene. Med midlerne i Freds- og Stabiliseringsfonden kan vi reagere på mange forskellige kriser. Indsatserne i verdens brændpunkter er med til at sikre, at vi fortsat kan leve trygt herhjemme.”Leverandører
Ændre marked
Tilbage til toppen
Luk