21-08-2018

Dagligvarekæder lider milliardtab på svind

Omregnes et svind på 1,2 pct. til kroner i dansk dagligvarehandel, betyder det, at branchen samlet set lider et tab på 1,3 mia. kr. årligt ud af en omsætning på 111 mia. kr. Tegning: Göran Blomé.

Trods flere initiativer i butikkerne, der skal nedbringe svindniveauet, taber dansk dagligvarehandel stadig mere end 1 mia. kr. årligt på svind. Kriminaliteten udgør en særlig stor udfordring i branchen. Lidl har nedbragt tyveriet over en årrække, og Aldi ser netop nu også på, hvordan de kan forbedre varesikringen i kæden. Alligevel mener sikkerhedsbranchen, at danske dagligvarebutikker generelt gør for lidt for at sikre sig mod svind. Det skriver Dansk Handelsblad.

Der findes ikke et præcist, aktuelt tal på svindomfanget i dansk dagligvarehandel. Rapporten The Global Retail Theft Barometer fra 2013 udgivet af sikkerhedsvirksomheden Checkpoint System viste, at svindet i de danske butikker udgjorde 1,14 pct. af omsætningen, svarende til 3,2 mia. kr. Sidste gang rapporten blev udarbejdet i 2015, omfattede den ikke Danmark. På globalt plan havde barometeret dog registreret en stigning i svindet fra 2014 til 2015, hvorfor man må antage, at den udvikling også var gældende herhjemme.

Omregnes et svind på 1,2 pct. til kroner i dansk dagligvarehandel, betyder det, at branchen samlet set lider et tab på 1,3 mia. kr. årligt ud af en omsætning på 111 mia. kr.

Ifølge det globale barometer står kriminaliteten for langt den overvejende del af det totale svind i detailhandlen.

Butikstyverierne udgør samlet set 38 pct. af butikkernes svind, mens medarbejdertyverier udgør 35 pct.

Leverandørleddet tegner sig for 15 pct., mens det administrative svind, som blandt andet tæller kassationer, står for 12 pct.

I en nyere kvantitativ undersøgelse om forebyggelse af svind i 2017 udarbejdet af professor Adrian Beck, University of Leicester, angiver de adspurgte virksomheder dog, at den største årsag til svind (33 pct.) er arbejdsprocesser og administrative fejl.

Halvdelen af de adspurgte 18 virksomheder angiver kriminalitet til at udgøre 20 pct. eller mindre af virksomhedens totale svind.


Leverandører
Ændre marked
Tilbage til toppen