28-09-2019

Brug af ”spontane” frivillige ved store ulykker giver udfordringer

Når en større ulykke, krise eller katastrofe rammer, opleves der en stigende tendens til, at borgere spontant ønsker at hjælpe til. Men der kan være udfordringer ved at samarbejde med disse spontanfrivillige, f.eks. i forhold til organisering, ledelse, forsikring og debriefing. Et nyt fællesnordisk perspektiv og kommer med bud på, hvordan man kan håndtere udfordringerne. Det skriver Beredskabsinfo.

Frivillige spiller en afgørende rolle i Danmarks beredskab. Det gælder både i de kommunale brandvæsner, i Beredskabsstyrelsen og i Hjemmeværnet, men også i andre organisationer som f.eks. Røde Kors. I alle tilfælde er der tale om organiserede frivillige, skriver Beredskabsinfo.

Spontanfrivillige defineres som borgere, der ikke er tilknyttet beredskabsorganisationer, frivilligorganisationer eller nødhjælpsorganisationer, og som – uden struktureret forudgående træning – tilbyder deres hjælp i forbindelse med en beredskabshændelse.

Det nye fællesnordiske perspektiv samler op på de udfordringer, som der er med spontanfrivillige, og peger på løsninger, der er fælles for de nordiske lande. Dokumentet kan bruges som inspiration for f.eks. brandvæsnet eller organisationer, der spiller en rolle ved større kriser eller katastrofer. Der er fokus på beredskabsindsatser, der hører under beredskabsloven.


Leverandører
Ændre marked
Tilbage til toppen