27-10-2018

Borgere og indbrud i fokus hos politiet

Politiets oplægsholdere på borgermødet i Hjørring den 24. september var politiassistent Søren Panum fra Forebyggelse Hjørring og Kenneth Ginnerup fra Efterforskningscenter Hjørring. Foto: Nordjyllands Politi.

Indbrud i private hjem skaber meget utryghed – både i de ramte husstande og i nabolaget. Derfor inviterede Nordjyllands Politi indbrudsramte borgere i Hjørring Kommune til aftenmøde om indbrud, forebyggelse og faldende indbrudstal.

Hos Nordjyllands Politi har man fortsat fokus på at nedbringe antallet af indbrud i det nordjyske. Det gælder ikke mindst i Hjørring, hvor den lokale politistation i 2015 tog initiativ til samarbejdet ”Hjørring fri for indbrud”:

– Vi startede ultimo september 2015 med intensivt at udbrede kendskabet til Nabohjælp-ordningen i 9800 Hjørring og opfordrede borgere til at tilmelde sig som et led i forebyggelsen mod indbrud. Dengang var der cirka 650 tilmeldte husstande. Ultimo september 2018 var vi nået op på 2450 husstande. Det er næsten en firdobling, påpeger vicepolitiinspektør Søren Pejtersen, der er patruljecenterleder i Hjørring.

– Og sideløbende med dét har vi gjort meget for at dele vores viden om indbrudssikring med borgere. Vi kan ikke tillade os at sætte lighedstegn mellem vores indsats og status nu, men vi kan se, at antallet af indbrud i 9800 Hjørring er faldet med over 40 % netop i perioden ultimo september 2015 til ultimo september 2018, fortsætter Søren Pejtersen.

Han oplyser, at man hos patruljecenter Hjørring nu har fokus på at få oplandet med i samme udvikling.

Indbrudsramte borgere inviteret på besøg

Den 24. september havde patruljecenter Hjørring succes med et andet ”anti-indbrudsinitiativ”: Politiet havde inviteret alle borgere fra Hjørring Kommune, som havde været udsat for indbrud i hjemmet i 2018, til et aftenmøde på politistationen. Her kunne de få en dialog med politiet og høre de seneste råd om indbrudsforebyggelse.

– Der var en rigtig fin stemning, og de 61 fremmødte tog rigtig godt imod vores initiativ, fortæller vicepolitiinspektør Søren Pejtersen, der også benyttede lejligheden til at fortælle om den positive udvikling i indbrudsstatistikken.

Samarbejdet ”Hjørring fri for indbrud” var repræsenteret på borgermødet sammen med Offerrådgivningen og Hjørring Kommune.

Nordjyllands Politi har også inviteret indbrudsramte borgere fra andre kommuner til møder om indbrud og forebyggelse på politikredsens andre stationer i oktober.


Leverandører
Ændre marked
Tilbage til toppen