13-09-2023

Boligforening får alvorlig kritik for at nægte borger indsigt

Datatilsynet har udtalt alvorlig kritik i en sag, hvor en boligforening afslog at give en beboer indsigt, da boligforeningen ikke mente at være underlagt offentligheds- eller forvaltningslovens regler om aktindsigt.

Datatilsynet har truffet afgørelse i en sag, hvor en beboer klagede over, at en boligforening afslog at give indsigt i boligforeningens registreringer om vedkommende i forbindelse med husordenssager.

Datatilsynet fandt i sagen anledning til at udtale alvorlig kritik af, at boligforeningen kun havde vurderet beboerens anmodning efter offentligheds- og forvaltningslovens regler om aktindsigt og at boligforeningen havde forbeholdt sig retten til at nægte beboeren indsigt, før tilsynet havde truffet afgørelse i sagen.

Datatilsynet fandt endvidere, at der ikke var grundlag for at tilsidesætte boligforeningens vurdering af, at en række oplysninger om de klagende beboere i husordenssagerne kunne undtages fra retten til indsigt. Boligforeningen havde vurderet, at beboerens interesse i at få indsigt i identiteten på de klagende beboere måtte vige for afgørende hensyn til beskyttelse af private interesser. Her lagde boligforeningen vægt på den konkrete risiko for, at de klagende beboere ville blive udsat for yderligere chikane, hvis beboeren fik oplyst deres navne.Leverandører
Ændre marked
Tilbage til toppen
Luk