28-12-2021

Beredskabet vil have hjælp nytårsaften

Nytårsdøgnet er årets travleste for landets brandvæsener. Foreningen Danske Beredskaber ønsker befolkningens hjælp til, at brandvæsenet kan få et roligere døgn – og samtidig kan man sikre sin bolig mod brand.

Nytårsdøgnet er årets travleste døgn for brandvæsenet. Brandfolkene rykker i gennemsnit ud over 500 gange. Det er ca. fem gange så mange udrykninger som på et gennemsnitsdøgn.

Travlheden skyldes i vidt omfang container- eller affaldsbrande. I gennemsnit var 217 af udrykningerne til container- eller affaldsbrande. Det er mere end 40 gange så mange som normalt.

– En stor del af udrykningerne i nytårsdøgnet er til containere eller affald. Når der er brand i containere eller affald i nytårsdøgnet, så er der en vis formodning om, at det ofte drejer sig om påsatte brande. Når man smider fyrværkeri i containere og skraldespande, kan det hurtigt udvikle sig til en brand, og så får brandvæsenet travlt, siger Danske Beredskabers sekretariatschef, Bjarne Nigaard, og minder om, at en brand, der begynder i en container, sagtens kan brede sig til nærliggende bygninger.

Reducér risikoen for brand
Du kan medvirke til at gøre nytårsdøgnet lettere for landets brandfolk.

– Vi har ikke altid kontrol over, hvor fyrværkeriet ender. Men inden nytårsdøgnet kan vi begynde med at rydde op omkring vores boliger, i åbne carporte og på altaner, så er vi godt på vej. Nytårsaften skal vi overholde sikkerhedsafstandene og undersøge, om der er særligt brændbare materialer i nærheden, inden vi skyder fyrværkeriet af. Er der eksempelvis bygninger med stråtag i nærheden, er sikkerhedsafstanden for affyring af raketter 200 meter og 100 meter for andet fyrværkeri, siger forebyggelsesekspert i Beredskabsstyrelsen Mads Dalgaard.

Følg også de fem fyrværkeriråd for at reducere risikoen for personskader – læs mere på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside: Fyrværkeri | Sikkerhedsstyrelsen

Fem råd fra Danske Beredskaber og Beredskabsstyrelsen til et brandsikkert nytår:

Luk og lås døre til garage og skur

Placer affaldscontainere mv. i god afstand fra bygninger, luk låget og lås dem om muligt

Fjern brandbart materiale fra carport , altan, kælderskakt og lignende

Benyt kun godkendt fyrværkeri og overhold sikkerhedsafstandene, der skal fremgå af fyrværkeriet. Husk dobbelt afstand i vindens retning

Brug fyrværkeriet, som det er tiltænkt, og hvor det er tiltænkt – og hold afstand!

Husk stadig afstand til håndspritten


DE FEM FYRVÆRKERIRÅD

Brug altid beskyttelsesbriller

Brug kun godkendt og aldrig hjemmelavet fyrværkeri

Hold aldrig tændt fyrværkeri i hånden

Hold sikkerhedsafstanden og læn dig ikke ind over fyrværkeriet

Gå aldrig tilbage til en fuser.

Læs mere på Sikkerhedsstyrelsens hjemmesideLeverandører
Ændre marked
Tilbage til toppen
Luk