09-04-2019

Antallet af ofre for vold stiger for tredje år i træk

For tredje år i træk stiger antallet af ofre for vold mod privatperson. Der var 13.863 ofre for vold i 2018, mens tallet var 12.848 i 2017. Udviklingen svarer til en stigning på 8 procent, melder Danmarks Statistik.

Kvinder udsættes i mindre grad end mænd for vold, og der var i 2018 5.246 kvinder, der var ofre for denne type forbrydelse, mod 8.561 mænd (56 ofre var med uoplyst køn).

Alligevel var det andelen af kvinder, der var udsat for vold, som steg mest fra 2017 til 2018 med 10 pct., mens antallet af mandlige voldsofre steg 7 pct.

Mænd og kvinders andel af vold mod privatperson i alt har ændret sig, siden Danmarks Statistik begyndte at lave statistik om ofre i 2001. Hvor fordelingen dengang var ca. 70-30, er den i 2018 nærmere 60-40. Vold mod privatperson er en sum af simpel vold, alvorligere vold og særlig alvorlig vold (§§ 244, 245 og 246 i Straffeloven).


Leverandører
Ændre marked
Tilbage til toppen